Hälsa | Cancerpatienter kräver ett rikstäckande journalsystem

Av på 25 februari, 2015

Media har under den senaste tiden lyft problemen med att vården har egna datoriserade journalsystem som inte kan kommunicera med varandra. Av säkerhetsskäl är det då post eller fax som gäller för att skicka journaler. Det gäller mellan olika landsting, mellan landsting och vård som ges i kommunal regi och på många håll även mellan sjukhus och vårdcentraler inom samma landsting.

För Nätverket mot cancer är detta inget nytt, men likväl är det upprörande.

Som cancerpatient får vi ofta uppleva att man träffar en stor mängd läkare. Skräckexemplet är en cancersjuk åttaåring som träffade sammanlagt 27 olika läkare innan han dog. Cancerpatienter får möta nya ansikten vid varje besök och får berätta sin sjukdomshistoria om och om igen. Den mesta vårdtiden går åt till att läkaren ska läsa in vem han har framför sig, berättar Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson.

En framgångsfaktor i Sveriges är att unika register nyttjas för både forskning och utvärdering av cancervården. Detta ställer stora krav på korrekta införda uppgifter, något som i sin tur förvåras av att svensk sjukvård saknar ett enhetligt journalsystem.

Är det inte nu dags för regering och riksdagen att ta ansvaret och bistå sjukvården med ett nationellt enhetligt journalsystem och därmed säkerställa en säker cancervård? Undrar Katarina Johansson.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in