Höstfloden har fyllt på vattenmagasinen rekordsnabbt

By on 20 november, 2021

En rekordsnabb återhämtning har skett i de svenska och nordiska vattenmagasinen sedan starten av oktober månad. Höstfloden i Sverige har varit över 70 procent högre än medelvärdet för perioden oktober till och med mitten av november. De svenska magasinen ligger nu över medelvärdet för vecka 45 och de nordiska magasinen har hämtat sig rejält under samma period.

Energiföretagen skrev i en nyhet den 24 september om höstflodens betydelse för att fylla på magasinen med vatten och därmed hämta igen underskott som kan ha uppstått tidigare. I år rådde ett stort underskott såväl i de svenska som nordiska magasinen vid ingången av oktober månad.

– Sedan har just det inträffat som vi skrev om, att tillrinningarna har ökat kraftigt, och vi har sju veckor i rad haft en rejäl höstflod. Det historiska medelvärdet för veckorna 39–45, från starten av oktober till mitten av november, uppgår till 7 481 GWh (Gigawattimmar= miljoner kilowattimmar) medan tillrinningarna i år har varit 12 937 GWh, alltså 73 procent högre, säger Energiföretagens marknadsanalytiker Magnus Thorstensson.

I skissen ovan visar den gröna kurvan den aktuella situationen i de svenska magasinen. Den snabba ökningen i fyllnadsgrad startade i början av oktober och sju veckor senare ligger nivån över medelvärdet som är den svarta kurvan. Källa: Energiföretagen Sverige.

Svenska magasinen har nu högre fyllnadsgrad än medelvärdet – Norden på väg upp

Detta Höstfloden har gjort att magasinen nu återhämtat sig från låga värden och för andra veckan i rad har de en fyllnadsgrad som ligger över det historiska medelvärdet. Vecka 45 var fyllnadsgraden 80,4 procent jämfört med medelvärdet på 78,9 procent. Före oktober månad var fyllnadsgraden tolv procentenheter under medelvärdet.

Av störst intresse för elpriset är ändå de samlade nordiska magasinen (Norge, Sverige, Finland). Även här har återhämtningen varit stor under nämnda period. I månadsskiftet september/oktober var fyllnadsgraden nästan 20 procentenheter under medelvärdet. I mitten av november, vecka 45, ligger fyllnadsgraden knappa 7 procent under medel.

Utvecklingen för fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen. Aktuell kurva är den röda kurvan som vänt uppåt och vecka 45 ligger knappa 7 procent under den grå kurvan som visar medelvärdet. Källa Nord Pool.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Energiföretagen Sverige

You must be logged in to post a comment Login