Många unga kvinnor anser sig sakna privatekonomisk kunskap

Av på 12 oktober, 2021
Arkivbild

Hälften av Sveriges yngre kvinnor tycker att de har dålig kunskap om privatekonomi. Män i samma ålder har mycket bättre självförtroende när det kommer till siffror och ekonomi. Svenskarna efterlyser nu bättre utbildning i dessa frågor i skolan och vill att banker ska skriva mer begripligt. Det visar Bluestep-rapporten 2021. 

Bluestep-rapporten 2021 bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo. Den visar att det finns en skillnad mellan hur vi själva ser på vår egen och andras kunskap om privatekonomi. Sju av tio tycker att de själva har god privatekonomisk kunskap. Men bara var femte tillfrågad (22 procent) menar att andra har lika bra kunskap som de själva.

Bland unga svenskar är självförtroendet mycket sämre än bland äldre tillfrågade. Hälften av kvinnorna i åldersgruppen 18–29 år anser att deras egen kunskapsnivå inte är särskilt hög eller till och med låg eller mycket låg. På frågan om de har tillräckligt mycket kunskap för att fatta privatekonomiska beslut svarar hela 48 procent av kvinnorna i åldersgruppen 18–29 år ”tveksamt” eller ”nej”.

Yngre män känner sig säkrare och bland dem säger 28 procent att de har låg kunskap.

– Det är oroande att framför allt unga kvinnor har så pass lågt självförtroende när det kommer till privatekonomi. Om de en dag planerar att ta sig in på bostadsmarknaden behöver de all kunskap de kan få. I Finland har Finlands Bank lagt fram ett förslag till en strategi vars mål är att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen 2030, i förslaget betonas vikten av samarbete mellan myndigheter och företag i frågan. Detta är verkligen något Sverige bör inspireras av, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

Svenskarnas lösning på bristen av ekonomisk kunskap

Undersökningen visar också vad svenskarna anser bör göras för att förbättra svenskarnas ekonomiska kunnande. Listan toppas av att privatekonomisk utbildning bör utökas i läroplanen, det uppger sju av tio. Många anser också att myndigheter och banker ska samarbeta mer för att förbättra svenskarnas kunskap samt att bankernas dokument och material bör utformas på ett mer lättförståeligt sätt.

Topplista: Detta anser svenskarna bör göras för att öka den privatekonomiska kunskapen

  1. Utöka den privatekonomiska utbildningen i läroplanen
  2. Öka samarbetet mellan myndigheter och banker för att förbättra svenskarnas kunskap
  3. Regeringen bör satsa på folkbildning inom privatekonomi

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Bluestep
Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in