Mer pengar gör att Skogsstyrelsen kan skydda skog igen

Av på 20 juni, 2021
Skogsstyrelsen kan nu åter bilda områdesskydd och sköta skyddade områden

Regeringen förstärker Skogsstyrelsens anslag för 2021 med 360 miljoner kronor för ersättningar i fjällnära skog. Detta gör även att Skogsstyrelsen nu åter kan bilda områdesskydd och sköta skyddade områden, något som hittills under 2021 i princip legat på is eftersom pengarna inte räckt till.

– Det handlar om en anpassning av Skogsstyrelsens budget utifrån de rådande förutsättningarna. Vi ser ett kraftigt ökat inflöde av ansökningar om avverkning i fjällnära skog och staten är enligt lag skyldig att betala ersättning då ansökan om avverkning nekas på grund av höga naturvärden, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

I den ursprungliga budgeten som regeringen föreslog i september 2020, fick Skogsstyrelsen 193 miljoner kronor att använda till intrångsersättning i fjällnära områden samt till områdesskydd och naturvårdande skötsel.

Men inflödet av ansökningar för avverkning i fjällnära skog ökar kraftigt. Skogsstyrelsen har därför begärt ytterligare 360 miljoner kronor av regeringen för att under 2021 kunna betala ut ersättningar till fjällnära utan att överskrida anslagsramarna.

Bilda naturvårdsavtal

En viktig effekt av anslagsförstärkningen är att Skogsstyrelsen nu kan genomföra naturvårdande skötsel på redan skyddade områden. Myndigheten kan även återuppta arbetet med att bilda biotopskydd och naturvårdsavtal, uppgifter som av ekonomiska skäl legat på is under de första månaderna av 2021.

– Det är mycket positivt, inte minst för de markägare som föreslagit formellt skydd på sin mark och väntat på möjlighet till det tillsammans med ersättning, säger Herman Sundqvist.

Nya förutsättningar

De senaste två åren har bildandet av områdesskydd minskat till en tredjedel jämfört med 2018. Detta framförallt på grund av att en större del av anslaget behövt användas till ersättningar i fjällnäraområdet, men även för att anslaget minskat.

– Tillskottet ger oss förutsättningar att bilda områdesskydd på en liknande nivå som 2020 och även öka omfattningen av naturvårdande skötsel jämfört med fjolåret, säger Johan Åberg, områdesskyddsspecialist på Skogsstyrelsen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Skogsstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in