Mörker ökar risken för olyckor i jultrafiken

By on 21 december, 2022
Foto: Bilprovningen

Synbesiktningen 2022, svårigheter i mörker ökar risken för olyckor i jultrafiken. Närmare 7 av 10 bilförare upplever det svårare att köra i mörker och 8 av 10 upplever att de bländas av mötande fordons lyktor.

Det tillsammans med att närmare 700 000* bilförare i Sverige kör med olaglig syn** gör riskerna stora i den annalkande jultrafiken. De alarmerande siffrorna kommer från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen. Och som här ger dig tipsen för en tryggare och säkrare bilresa.

Synbesiktningen 2022 visar att närmare 700 000 bilförare kör med olaglig syn. Av undersökningen framgår också att 69 procent, motsvarande 4,6 miljoner bilförare i Sverige, upplever att det är svårt att köra i mörker.

Mörkerkörning blir svårare med åren

Julhelgen är en av de mörkaste helgerna under året och utmaningarna är många i trafiken; mörker, snö, halka och trafiken är tät på de stora lederna.

– När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Efter cirka 45 års ålder ökar svårigheterna eftersom ögat successivt blir mindre elastiskt. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera sin syn så att man alltid har de synhjälpmedel som krävs för att vara säker i trafiken, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

En halv miljon bilar kan ha felaktig belysning

Enligt Synbesiktningen upplever 81 procent dessutom att de blir bländade av lyktor från mötande fordon. Detta kan bekräftas av 2021 års besiktningsstatistik från Bilprovningen som visar att var tredje personbil (33,4 procent) har brister, varav strålkastare och lyktor är vanligast förekommande. Statistiken pekar på att närmare en halv miljon personbilar kan ha felaktig belysning och därmed utgöra en säkerhetsrisk i jultrafiken.

– Mörkret och mötande fordon som bländar är en utmaning för ögat. Har man dessutom inte tillräckligt bra syn för att köra bil ökar risken för olyckor, fortsätter Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

– Det finns många saker som kan kontrolleras och åtgärdas innan avresa och under färden både för fordonet och för föraren. Här är sju bra och enkla tips för att se och synas i trafiken i jul, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Sju tips för att se och synas i trafiken

1. Synskärpa:
Synen förändras långsamt hela tiden, ofta utan att vi märker det. Särskilt efter 45-årsåldern, då ålderssynthet börjar smyga sig på för de allra flesta vilket också påverkar avståndsseendet. Tips: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn.

2. Blänk och reflexer:
När vintersolen står lågt och snön har fallit är risken för bländning extra stor. Tips: Att vindrutan är i gott skick fri från slitage/skador, se till att du har solglasögon med polariserande glas som motverkar både reflexer från sol och blänk från mötande bilar. Till glasögon finns dessutom trafikglas som är anpassade för bilkörning, med bättre kontrast på dagen och som minskar reflexer och bländning vid mörkerkörning.

3. Hel- och halvljus:
Kontrollera att strålkastarna för hel- och halvljus fungerar. Tips: Ljuskällors (Lampor) ”styrka” avtar över tid, byta dessa kan ge mer ljus.

4. Positionsljus:
Kontrollera att positionsljusen fram (vitt) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Tips: Gå ett varv runt bilen med belysningen på innan avfärd, kontrollera att de fungerar.

5. Blinkers:
Kontrollera att alla blinkerslampor (orange) fungerar. Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.

6. Bromsljuset:
Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.

7. Reflexer:
Var noga med att alltid bära reflexer på dina plagg när du är ute i mörker och kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2022

  • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav
  • 74 procent av bilförare över 45 år upplever att det är svårt att köra bil i mörker.
  • 81 procent upplever de kan bli bländade av lyktorna från mötande fordon.
  • 88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 85 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Sverige
Örebronyheter

Källa Synoptik
Synbesiktningen 2022 genomfördes under perioden 3–30 oktober. 1 896 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 376 bilister gjorde ett syntest. För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

You must be logged in to post a comment Login