Nödvändiga satsningar på bredband välkomnas

By on 20 september, 2020
Arkivbild

Regeringen vill skjuta till 1,4 miljarder kronor under 2021 till utbyggnaden av bredband i hela landet. En satsning som IT&Telekomföretagen jobbat länge för och som välkomnas.

Det här är mycket glädjande nyheter! Bredbandsinfrastrukturen är helt avgörande för att Sverige ska klara alla de framtidsutmaningar vi står inför. Ett väl utbyggt bredbandsnät är nödvändigt för att människor ska kunna leva, bo och jobba över hela vårt land. Och även helt nödvändig för att driva företag och erbjuda välfärd till alla – oavsett var du bor och verkar, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen.

I budgeten satsas ytterligare 500 miljoner kronor till bredbandsutbyggnaden år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

IT&Telekomföretagen har i en rapport från 2019 konstaterat att det behövs fortsatt stora investeringar och stödmedel för att nå målet om att alla i hela landet ska ha möjlighet att få snabbt och stabilt bredband. Investeringar i bredband är också en av de nyckelåtgärder som Svenskt Näringsliv lyft fram för att återstarta Sverige efter krisen. Även i det förslag till politisk åtgärdsplan som IT&Telekomföretagen presenterade tidigt under coronakrisen, lyftes behovet av investeringar i den digitala infrastrukturen fram som särskilt angelägna för att säkra sysselsättning och tillväxt i hela Sverige

Coronapandemin har tydligt visat att tillgången till snabb uppkoppling är central för att kunna upprätthålla samhällsfunktioner och näringsliv. Det är därför glädjande att regeringen och samarbetspartierna nu föreslår rejäla satsningar på denna infrastruktur, fortsätter Christina.

Regionalt
Örebronyheter

Källa IT&Telekomföretagen

You must be logged in to post a comment Login