Nu kan företagare söka omsättningsstöd igen

By on 1 juli, 2021

Den 1 juli öppnar ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Under våren har enskilda näringsidkare och handelsbolag kunnat söka stöd för omsättningstapp som orsakats till följd av coronapandemin. Regeringen har beslutat att förlänga stöden ytterligare och från den 1 juli finns det möjlighet att få stöd för omsättningstapp som uppstått under mars till juni 2021.

Länsstyrelserna har fortsatt i uppdrag att handlägga och besluta om de förlängda stöden. Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi hoppas att fler företag som har haft det svårt under pandemin nu kan få hjälp och få sitt stöd utbetalt snabbt, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för de båda omsättningsstöden.

Omsättningsstöden

  • För att kunna söka stöd för mars-juni 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.
  • Nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.
  • Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.
  • De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021 och ansökan är öppen till och med den 15 september 2021. Regeringen har aviserat att det är aktuellt att förlänga stöden till september. Det har dock inte beslutats än.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login