Nu öppnar stöd till jordbruket

By on 3 januari, 2023
Arkivbild

Den 3 januari öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023 – 2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor. Nästan 8,5 miljarder ska betalas ut i projekt-, investerings- och Leaderstöd under perioden.

Nytt med flera beslutsomgångar

I den nya perioden 2023 – 2027 kommer flera investeringsstöd att handläggas i beslutsomgångar. Det innebär att om många ansökningar kommer in under en beslutsomgång kan vissa ärenden prioriteras ned. Om en ansökan inte kommer med går det utmärkt att söka igen under nästa beslutsomgång. Men då är det endast de utgifter man haft efter sin nya ansökan som är stödberättigande. Därför är det bra att avvakta med sin investering tills man får stödet beviljat.

Stöd till projekt inom Leader

Den 3 januari öppnar även projektstöden inom Leader för ansökningar. Leader är en metod för att utveckla den egna landsbygden genom att privat, ideell och offentlig sektor samverkar på lokal nivå.

Information om nya (och gamla) stöd
Flera projekt- och investeringsstöd finns kvar sedan tidigare, andra är helt nya. För att veta om det finns pengar kvar att söka i de ”gamla” stöden är det viktigt att kontakta sin länsstyrelse. För vissa stöd är Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Sametinget stödmyndigheter. När det gäller projektstöd inom Leader kan det lokala leaderområdet ge information om hur mycket pengar som finns att söka.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login