Ny rapport om polisers utsatthet för hot, våld och trakasserier

Av på 20 oktober, 2019
Arkivbild

Nu presenteras Polisförbundets ”När de som ska skydda attackeras”, en rapport om hot och våld mot poliser. I rapporten framgår att drygt åtta av tio (84 procent) anser att det sällan eller aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor.

Rapporten, som bygger på enkätsvar från 2 943 poliser, visar att utsattheten för hot, våld och trakasserier ökat med två procentenheter sedan 2017, från 40 procent till 42 procent. I ingripandeverksamheten har utsattheten ökat med fyra procentenheter, från 68 till 72 procent.

– Det finns inte några enskilda åtgärder som kan väga upp för det faktum att vi är för få poliser för att få stopp på den här utvecklingen och framgångsrikt bekämpa kriminaliteten. Därför måste polisyrket göras mer attraktivt, bland annat genom en fortsatt uppvärderingen av polislönerna, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Några siffror ur rapporten:

  • Polisers angivna utsatthet för hot, våld, trakasserier och annan otillbörlig påverkan har ökat med två procentenheter sedan 2017 (från 40 till 42 procent). I ingripandeverksamheten har utsattheten ökat med fyra procentenheter (från 68 till 72 procent).
  • Närmare två av tre (63 procent) upplever att hot och våld mot poliser har ökat de senaste två åren. Ingen upplever att det har minskat.
  • Sett över en femårsperiod anser drygt hälften att våldet blivit grövre (52 procent), mer utstuderat (37 procent) och sker oftare (32 procent).
  • Närmare en av tio (9 procent) uppger att deras yrkesval varit orsaken till att familjemedlemmar utsatts för hot, våld eller trakasserier.
  • Få poliser anmäler allt de utsätts för. Bara 22 procent anmäler 90–100 procent av alla incidenter. 23 procent anmäler så lite som 0–9 procent av allt de utsätts för. Den låga anmälningsbenägenheten gör att det finns ett stort mörkertal i den officiella statistiken över hot och våld mot poliser.
  • Närmare tre av fyra (72 procent) anser att skyddet av deras id-uppgifter är otillräckligt.

Fler siffror finns i rapporten som bygger på en enkätundersökning Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet. Läs rapporten här: www.polisforbundet.se

Regionalt
Örebronyheter

Källa Polisförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in