Hur länge räcker vaccinimmunitet mot covid-19 hos äldre

By on 6 oktober, 2021
Ny studie vid Umeå universitet kommer visa hur immunsvaret mot covid-19 hos vaccinerade äldre personer, ändras över tiden.

Personer som bor på äldreboenden i Sverige erbjuds delta i ett forskningsprojekt som kan få betydelse för beslut om vaccination mot covid-19. Studien leds av forskare vid Umeå universitet.

Syftet med forskningsstudien är att undersöka immunförsvaret mot covid-19 hos vaccinerade personer som bor på olika boenden inom kommunal vård- och omsorg, främst på äldreboenden. Resultaten kommer att visa hur immunsvaret ändras med tiden, och den kunskapen kan bidra vid framtida beslut om upprepade vaccindoser till personer på äldreboenden.

– Vi behöver mer kunskap om hur lång tid immunitet finns kvar hos äldre personer, säger Anders Johansson, universitetslektor i infektionssjukdomar, som ansvarar för och koordinerar genomförandet av forskningsstudien.

Provtagningen utförs av den boende själv eller genom assistans vid provtagningen av exempelvis en anställd på äldreboendet eller en anhörig. Provtagningen sker med ett stick i fingret för att lämna två bloddroppar på ett provtagningskort som sedan skickas för analys.

Undersökningen är i full gång och ca 1900 personer provtas just nu i Västerbotten, Örebro och Jämtland-Härjedalen, och deltagarna erbjuds upprepa provtagningen var tredje månad. Provtagning pågår nu i början av oktober och nästa gång i december.

– Vi är mycket glada över att studien mottas med så stor entusiasm på äldreboenden, alla vill hjälpa till och bidra. Vi har fått ett fantastiskt gensvar från boende, anhöriga och anställda på äldreboenden, säger Anders Johansson.

Analyserna av proverna görs av forskare vid Umeå universitet och vid forskningsinstitutet SciLife. Julia Wigren Byström i Mattias Forsells forskningsgrupp ansvarar för analyser av proverna. De har utvecklat en metod för provtagning och analys som gör det lätt att ta prov med bara ett stick i fingret.

– Vi har tidigare inte kunnat göra lika snabba och stora studier med blodprov som sedan kan analyseras med de modernaste analysmetoderna, säger Julia Wigren Byström.

Resultatet av undersökningen kommer att beskrivas både av Umeå universitet i vetenskaplig artikel och av Folkhälsomyndigheten i form av en rapport som publiceras på myndighetens webbplats. Resultaten kommer att beskrivas på gruppnivå så att enskilda individer inte kan identifieras. De första sammanställningarna av resultat väntas i slutet av oktober

– Vi undersöker just nu om vi snabbt kan utvidga studien till fler platser i Sverige, säger Anders Johansson.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Umeå Universitet
Forskningsstudien ingår i vaccinstudien CoVacc vid Umeå universitet som stöds av Folkhälsomyndigheten, SciLife laboratories och Vetenskapsrådet. Vid Umeå universitet deltar även Mattias Forsells, Clas Ahlms och Johan Normarks forskargrupper, samt Micael Widerström och Gunlög Rasmussen som leder studiens genomförande i Jämtland-Härjedalen.

You must be logged in to post a comment Login