Ny studie visar mer okej med alkohol på vardagar

By on 21 september, 2021

IQ mäter svenskarnas attityd till vardagsdrickande i ett årligt index. Årets resultat visar att attityden nu är den mest tillåtande sedan mätningarna startade 2015. Vardagsindex genomförs bland drygt 4 000 svenskar, av Novus på uppdrag av IQ.

– Vi ser en mer tillåtande inställning till att dricka alkohol på vardagar, däremot ser vi inte – i alla fall inte än – att svensken faktiskt även dricker mer på vardagar. Det blir därför intressant att följa utvecklingen. Är det här ett tidigt tecken på dryckesmönster under förändring? säger Karin Hagman, vd på IQ.

Möjlig pandemieffekt

I årets Vardagsindex syns en förändring mellan 2020 och 2021, där vår attityd till vardagsdrickande blir än mer tillåtande.

– Förändringen sedan ifjol skulle kunna tolkas som en konsekvens av pandemin. Att vi längtar efter sociala sammanhang och har ett uppdämt behov av att umgås, vilket vi ofta gör kring alkohol. Samtidigt har gränsen mellan vardag och helg blivit mindre tydlig, när många har spenderat mycket tid hemma, säger Karin Hagman.

Män är mer tillåtande än kvinnor – men klyftan minskar

Män har en mer tillåtande attityd till alkohol än kvinnor. Det gäller även vardagsdrickande. Skillnaderna mellan könen minskar dock. Över tid är det kvinnorna som uppvisar den största attitydförändringen mot att bli mer tillåtande.

Mer accepterat att dricka alkohol med vänner på stan en vardag

Den fråga vi ser störst attitydförändring i är att träffa vänner ”på stan” en vardag och ta ett eller två glas vin eller öl. Andelen som tycker att det är rätt har ökat från 40 procent 2015 till 50 procent 2021 och det syns en tydlig skillnad från förra årets mätning, då 44 procent ansåg att det var rätt.

– Det är inte farligare att dricka alkohol på en vardag än på helgen, men det kan bli problematiskt om man lägger till nya dryckestillfällen och samtidigt behåller sina gamla. Det är hur ofta, och hur mycket, vi dricker som spelar roll. Därför är det viktigt att reflektera över sina vanor. Vi har en tendens att underskatta hur mycket alkohol vi dricker när det blir vid många tillfällen i veckan, säger Karin Hagman.

Tre tips för en smartare alkoholkonsumtion i vardagen:

  • Bestäm hur ofta och hur mycket du vill dricka på en vecka, och håll dig till det.
  • Undvik att dricka flera dagar i rad, alkohol är beroendeframkallande och kroppen behöver tid att återhämta sig.
  • Undvik situationer där du dricker mer än du vill, och föreslå någon aktivitet som inte kretsar kring alkohol.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa IQ
Om vardagsindex
IQs Vardagsindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till vardagsdrickande. Indexet skapas från svaren på fem frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika vardagssituationer. Vardagsindex mäts på en skala från 0 till 100. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0.
Vardagsindex har tagits fram sedan 2015. Frågorna ställs till personer som är 16 år och äldre. Undersökningen genomförs av Novus på uppdrag av IQ. Årets resultat är baserat på 4 020 intervjuer under perioden 15–31 maj.

You must be logged in to post a comment Login