Offentligt husbyggande bromsar in

By on 22 november, 2021

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, som släpps i december, kan man konstatera att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor har bromsat in.

Magnus Klein, ansvarig för konjunkturrapporterna på NAVET Analytics, kommenterar statistiken:

– I början av året gav utfallet signaler om en kraftig ökning av det offentliga husbyggandet, men när vi nu studerar statistiken för årets första tre kvartal visar tendensen snarare en oförändrad volym jämfört med 2020. Det är också en utveckling som ligger helt i linje med vår prognos för 2021. Det är inte helt förvånande att vi ser en inbromsning av det offentliga byggandet, menar Magnus, särskilt mot bakgrund av den kraftiga ökning som skedde förra året då investeringarna steg med 20 procent.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: NAVET Analytics

You must be logged in to post a comment Login