Orättvisa sjukregler diskriminerar egenföretagare

By on 29 juni, 2017

Orättvisa regler drabbar små- och ensamföretagare hårt vid sjukdom. Det är dags att förändra och skapa samma trygghet för den här gruppen som för anställda.

Det finns fortfarande en attityd i samhället att företagare är en annan sorts människor som inte är i behov av samma trygghet vid sjukdom som anställda. Den här attityden kan spåras tillbaka till 1937, då den nytillsatta socialvårdskommittén undersökte möjligheten med en obligatorisk sjukförsäkring. En oenig kommitté kom fram till att det innebar risker med en obligatorisk sjukförsäkring. De största problemen var att kontrollera om egenföretagare, lantbrukare, självständiga yrkesutövare och hemmafruar var sjuka och verkligen avstod från arbete.

Det har gått 80 år (!) och fortfarande finns den negativa attityden kvar. Företagare tycks inte vara lika pålitliga som anställda. Hur ska man annars tolka regeln som förbjuder företagare att byta till en kortare karens i sjukförsäkringen bara för att de har fyllt 55 år? Alltså, den som tidigare har valt 14, 30, 60 eller 90 karensdagar och vill ändra till 1 karensdag har inte rätt att göra det efter fyllda 55 år. Trots att det är tänkt att vi ska fortsätta jobba ännu längre än nuvarande pensionsålder på 65 år.

Den så kallade 55-årsregeln har diskuterats genom åren. I betänkandet ”Trygghetssystemen för företagare” (SOU 2008:89) ansåg utredningen att det borde övervägas om inte åldersgränsen vid 55 år skulle höjas, eftersom 55-årsregeln skulle kunna anses som åldersdiskriminerande. Något förslag på förändring gavs dock inte. Inte heller kommittén i den senaste socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) kom med några synpunkter, vilket är förvånande. I nutid har enstaka politiker lyft frågan och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har sagt: ”Ja, detta är en av de regler som kan komma att förändras”.

I Småföretagarnas Riksförbunds senaste medlemsundersökning (april 2017) svarar över hälften av egenföretagarna att de inte känner till att de är förbjudna att byta till en kortare karens från och med 55-års dagen. Flera av företagarna har skrivit personliga kommentarer och uttrycker tacksamhet för att frågan uppmärksammas.

En företagare skriver:
”Okunskapen om villkoren på detta område är stor och leder till orättvisa, då allt fler blir egna företagare.”

Småföretagarnas Riksförbund tycker att det är hög tid att avskaffa den otidsenliga och åldersdiskriminerande regeln. Småföretagen är motorn i näringslivet, 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen. Sverige behöver fler som startar företag och framförallt orkar driva dem. Vi ska dessutom jobba allt längre upp i åldrarna. Då är det inte rimligt att sätta en spärr i sjukförsäkringen och göra livet otryggt för småföretagen som förväntas bekosta framtidens välfärd.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login