Pandemin har gjort framtiden svårare för många unga – kortfilmer gör deras röster hörda

By on 22 september, 2021

Mått väldigt dåligt. Slitit i vårdens frontlinje. Förlorat sin pappa. Suttit i karantän. Fått sparken. Tappat hoppet. Inte kunnat utöva sin sport. Förlorat familjens försörjning. Så har livet sett ut för några av länets unga under pandemin.

Som blivit till berättelser i filmserien #Sjukatider som nu premiärvisas på nya Kulturkvarteret.

Många ungdomar målades ut som pandemins värstingar, ansvarslösa festare som struntade i riskerna, men verkligheten är en annan.

Många unga har tagit ansvar för efterlevnaden och även om de flesta klarade sig från att bli svårt sjuka, så har samhällets restriktioner inneburit stora konsekvenser för vår unga. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat.

Många har fått en sämre skolgång. Blivit ensamma och stillasittande, inte kunnat träna eller tävla. De som tog studenten förra året fick istället för att fira med pumpa och ståt, se sina framtidsplaner spolierade på en hårdnande och oviss arbetsmarknad. Många har fått motvind istället för medvind och dessutom inte fått komma till tals.

Länsstyrelsen, länets kommuner samt RF-Sisu (Örebro läns idrottsförbund) har låtit ta fram elva kortfilmer som speglar ungdomarnas situation under och efter pandemin. Under den pågående Demokrativeckan har filmerna premiär på nya Kulturkvarteret.

Kultur | Örebro Kulturkvarteret
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län
#Sjuka tider är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med länets kommuner och RF-SISU Örebro län. 11 ungdomar har i film format fått ge sin syn på sitt liv och framtidssyn under pandemin. Målet är att dessa filmer också ska inspirera andra unga att våga dela sina erfarenheter. Utöver publiceringar i sociala medier, som kommer att pågå hösten 2021, får länets skolor samt civilsamhället material som kan användas i verksamheterna för att starta dialog kring berättelserna som ingår i #Sjukatider.

You must be logged in to post a comment Login