Pandemin har lett till ökad digitalisering

By on 10 december, 2021

För många svenska e-handlare och andra företag har pandemin både påverkat försäljningen och inneburit krav på nytänkande. Hela 43 procent uppger att dom blivit mer digitala för att klara pandemin. Det visar en ny undersökning från bank- och finansgruppen Svea.

För fjärde året i rad har bank- och finansgruppen Svea genomfört sin rapport Digital försäljning. I årets undersökning liksom 2020 fick företagen bland annat svara på vilka åtgärder de har genomfört för att bättre klara av en pandemi liknande Covid-19.

  • 43 procent av svenska företag har anpassat sin verksamhet till att bli mer digital (26%)
  • 17 procent har satsat mer på marknadsföring (13%)
  • 15 procent har börjat erbjuda hemleveranser (5%)

*2020 inom parentes

– Under året har vi fått en större förståelse för vad digitaliseringen kan möjliggöra. Det är därför positivt att fler företag har valt att anpassa sin verksamhet genom att bli mer digitala och erbjuda hemleveranser i högre utsträckning. I framtiden tror jag att konsumenterna kommer efterfråga ett ännu större digitalt utbud, vilket kräver att företag också anpassar sig till det, säger Thomas Svensson, Partner Manager och e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

2020 uppgav endast åtta procent av företagen att pandemin påverkat deras försäljning ganska eller mycket positivt. I årets undersökning har den siffran stigit till hela 27 procent. Men 32 procent av företagen anser fortfarande att coronakrisen har haft en negativ inverkan på deras totala försäljning.   

Årets rapport visar att företag som riktar sig direkt till både konsumenter och till andra företag har klarat pandemin bäst. 34 procent av dem säger att pandemin har haft en positiv effekt på försäljningen. Bland renodlade B2B-företag svarar 24 procent samma sak.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 26 maj – 18 juni 2021. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Hur har Coronakrisen (Covid-19) påverkat er totala försäljning?

  2020 2021 Både företag och privatpersoner (B2B och B2C) Endast företag (B2B)
Mycket positiv påverkan 3 % 9 % 9 % 11 %
Ganska positiv påverkan 5 % 18 % 25 % 13 %
Ingen påverkan 36 % 37 % 31 % 42 %
Ganska negativ påverkan 33 % 24 % 25 % 23 %
Mycket negativ påverkan 22 % 8 % 7 % 9 %
Vet ej 1 % 3 % 3 % 3 %

 Har ni gjort något av följande för att er verksamhet bättre ska klara en pandemi (som Covid-19)?: Flervalsalternativ

  2021 2020
Vi har sänkt våra priser 7 % 9 %
Vi har blivit mer digitala 43 % 26 %
Vi erbjuder hemleveranser 15 % 5 %
Vi har utökat vår marknadsföring 17 % 13 %
Vi har inlett samarbeten med andra aktörer 12 % 8 %
Annat 4 % 23 %
Vi har inte gjort några förändringar 25 % 39 %

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svea Ekonomi

You must be logged in to post a comment Login