Promenad i naturen lugnar hjärnans stress-centrum

By on 13 september, 2022

En ny studie visat att en 1 timmes promenad i naturen minskar aktiviteten i delar av hjärnan som arbetar vid stressbearbetning. Hjärnaktiviteten i dessa delar var fortsatt hög efter 1 timmes promenad i stadsmiljö. Fler får allvarliga psykiska sjukdomar i städer jämfört med på landsbygden är visat i forskning sedan decennier. En metaanalys 2012 fann till exempel en ökad risk för schizofreni för dem som bor i städer.

Forskarna, vid Max Planck Institutet i Tyskland, undersökte hjärnaktiviteten hos 63 friska deltagare med hjälp av funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) före och efter att deltagarna tog en 1-timmes promenad i antingen en skog eller en shoppinggata med trafik. Under skanningarna fick deltagarna göra olika tankeövningar när de låg i fMRI-kameran.

Efter första skanningen fick deltagare i uppdrag att gå en promenad på en livlig gata i Berlin, medan 32 tog en promenad i en urban skog. När deltagarna avslutat sina promenader genomgick de en ny fMRI-skanning samtidigt som de fick göra samma tankeövningar.

Förhoppning om att naturmiljö kan bli behandling i framtiden

”Resultaten av studie visar att efter bara 1 timmes promenad i naturen, minskar aktiviteten i hjärnregioner som är involverade i stressbearbetning,” kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri.

”Detta är ett viktigt fynd eftersom det är första gången man visar ett orsakssamband mellan exponering för naturen och förändring i stressrelaterade hjärnregioner. Förhoppningsvis kan vistelse i naturmiljö ingå i rehabiliteringen vid psykiska sjukdomar i framtiden”, fortsätter David Grönte.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

You must be logged in to post a comment Login