Rekordmånga studerande med studiemedel under 2020

By on 6 mars, 2021
Arkivbild.

Aldrig tidigare har CSN hjälpt så många studerande som under förra året. Under 2020 fick 559 300 personer studiemedel, 56 400 fler än 2019. Antalet studerande ökade inom alla utbildningsnivåer, visar CSN:s årsredovisning.

Totalt fick 394 000 studerande studiemedel på eftergymnasial nivå under 2020, 40 000 fler än 2019. Totalt fick 147 000 studerande studiemedel på gymnasial nivå, 21 000 fler än året innan. Totalt fick 32 000 studerande studiemedel på grundskolenivån, 3 000 fler 2019.

CSN betalade ut 37,5 miljarder kronor i studiemedel under 2020, en ökning med fem miljarder kronor jämfört med 2019.

– Däremot minskar antalet som studerar i utlandet kraftigt eftersom situationen varit så osäker. Antalet studerande gick ner från 29 000 under 2019 till 23 000 under 2020, säger Björn Hammarstedt, controller vid CSN.

Förbättrad återbetalning
Återbetalningen av studielån förbättrades under 2020. En högre andel av låntagarna betalar tillbaka på studielånen. Det är extra tydligt bland utlandsbosatta låntagare där andelen som betalar in på studielånet ökat från 66 procent 2010 till 78 procent 2020.

Samtidigt minskar både antalet och andelen personer med en studieskuld hos Kronofogden. Totalt hade 73 600 (5,3 procent) låntagare en skuld hos Kronofogden den 31 december. Det är 5 100 färre än under 2019. Det är även färre personer som får påminnelseavgifter från CSN.

– Däremot fick betydligt fler nedsättning av årsbeloppet under 2020, totalt är ökningen 21 000 låntagare jämfört 2019. Låntagarna har främst fått nedsättning för att de börjat studera, men vissa har även fått det på grund av inkomst eller synnerliga skäl, säger Björn Hammarstedt.

Högt förtroende för CSN
Andelen kunder som har förtroende för CSN är fortsatt hög. CSN:s egna mätningar visar att nio av tio kunder har förtroende för myndigheten och är nöjda med servicen som helhet.

CSN betalade ut studiehjälp till 433 100 personer 2020. Antalet personer som fick hemutrustningslån var 2 700 och vi betalade ut körkortslån till 5 200 personer. Sammanlagt betalade CSN ut 45,2 miljarder kronor i studiestöd, 39 miljoner kronor i hemutrustningslån och 46 miljoner kronor i körkortslån.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: CSN

You must be logged in to post a comment Login