Samband mellan vaccintäckning och valdeltagande

By on 11 december, 2021
Arkivbild

I områden där relativt låga andelar av befolkningen vaccinerat sig mot covid-19 är även valdeltagandet lågt, visar en ny kartläggning från SCB. Mönstret syns såväl på kommunnivå som i områden inom kommunerna – där skillnaderna på flera håll är stora.

Det finns en tydlig korrelation mellan låg vaccinationsgrad och lågt valdeltagande när Folkhälsomyndighetens vaccinationsdata jämförs med SCB:s statistik om valet till kommunfullmäktige 2018.

– Det finns ett tydligt samband mellan valdeltagande och vaccinationsgrad på DeSO-nivå, säger Jonas Olofsson, statistiker på SCB som arbetar med demokratistatistik.

DeSO står för Demografiska statistikområden och är en är en geografisk indelning under kommunnivå.

– Det finns 548 demografiska statistikområden i landet där minst 90 procent av personerna över 18 år har tagit minst två doser vaccin mot covid-19. I samtliga dessa områden är valdeltagandet också minst 90 procent, säger SCB:s Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem.

I andra änden av skalan finns 20 demografiska statistikområden där vaccinationstäckningen är högst 43 procent.

– I de flesta av de här områdena varierar valdeltagandet mellan 50 och 60 procent, säger Jonas Olofsson.

– Det rör sig om områden som ligger i så kallade miljonprogramsområden i våra tre storstadskommuner. Delar av Gårdsten i nordöstra Göteborg har den lägsta vaccinationsgraden i landet, bara 36 procent. Här var valdeltagandet 43 procent, säger Stefan Svanström.

Varje demografiskt statistikområde (DeSO) har en kod men saknar namn. Därför har vi i tabellerna nedan skrivit ut inom vilka regionala statistikområden (RegSO) de ligger. Även RegSO är geografiska områden under kommunnivå, men de har namn och är generellt större än DeSO.

Här är finns landets högsta vaccinationstäckning

DeSO Finns i RegSO Kommun Andel fullvaccinerade (%)* Valdeltagande (%)**
1784C1090 Solvik-Taserud Arvika 96 90
1780C1190 Hultsberg-Gustavsberg Karlstad 96 93
1761C1030 Götetorp-Hammar Hammarö 96 95
1761C1060 Tynäs-Bärstad-Hallersrud Hammarö 96 95
2284A0020 Örnsköldsviks östra omland Örnsköldsvik 95 93
1780C1280 Alster-Skattkärr-Skattkärrs omland Karlstad 95 91
0580B6010 Sturefors Linköping 95 92
0580C1120 Hjulsbro Linköping 95 92
0580C1060 Lambohov-Slaka Linköping 95 93
1780C1430 Edsgatan norra-Vallargärdet-Vallargärdets omland Karlstad 95 93
1383C1140 Träslöv Varberg 95 94
1780C1420 Skåre samhälle-Stodene Karlstad 95 94
0580B2010 Ljungsbro-Berg Linköping 95 95
0580C1100 Vidingsjö Linköping 95 95
1761C1070 Nolgård-Lövnäs Hammarö 95 95
1780C1390 Skåreberget-Älvåker Karlstad 95 95

Här är finns landets lägsta vaccinationstäckning

DeSO Finns i RegSO Kommun Andel fullvaccinerade (%)* Valdeltagande (%)**
1280C1690 RegSO-Herrgården norr Malmö 43 58
1280C1890 RegSO-Persborg-Törnrosen Malmö 43 66
0127C1440 Fittja Botkyrka 43 51
0180C6260 Tensta Stockholm 43 58
0180C6100 Rinkeby Stockholm 43 61
1480C3950 Lövgärdet Göteborg 43 49
1480C3560 Bergsjön Rymdtorget Göteborg 43 55
1480C3700 Eriksbo Göteborg 43 60
1280C1750 RegSO-Herrgården norr Malmö 42 57
0180C6180 Rinkeby Stockholm 42 50
1480C3050 Norra Biskopsgården Göteborg 42 54
1280C1830 RegSO-Örtagården syd-Herrgården syd Malmö 41 69
0180C6090 Rinkeby Stockholm 41 56
0180C6150 Rinkeby Stockholm 41 58
1480C3930 Gårdsten sydvästra Göteborg 41 44
1488C1070 Kronogårds Torg-Frälsegården Trollhättan 39 72
0180C6070 Rinkeby Stockholm 39 59
0180C6110 Rinkeby Stockholm 38 49
1280C1880 RegSO-Herrgården norr Malmö 36 66
1480C3940 Gårdsten nordöstra Göteborg 36 43

* Andel av befolkningen (18 år och äldre) som tagit minst två doser vaccin den 26 oktober 2021.
** Valet till kommunfullmäktige 2018.

Mönstret går igen på kommunnivå, om än inte lika tydligt. Av de tio kommunerna med lägst vaccinationsgrad i Sverige ligger sex i Stockholms län och fyra i Skåne.

– Gemensamt för dessa är att även valdeltagandet är lågt, säger Jonas Olofsson.

Stefan Svanström fyller i:

– Det är främst i storstadskommuner där både andelen vaccinerade och valdeltagandet är lägre. I Botkyrka kommun är vaccinationsgraden lägst i landet med 63 procent samtidigt som andelen röstande till kommunfullmäktige var 71 procent, vilket var tredje lägst i landet 2018.

Södertälje har näst lägst vaccinationsgrad i landet med 65 procent och näst lägst valdeltagande med 70 procent.

De högsta vaccinationsgraderna finner man ofta i kommuner med en liten befolkning.

– Allra högst ligger Hammarö kommun i Värmland. I mitten av november var deras vaccinationsgrad för personer över 16 år 93 procent, säger Stefan Svanström.

– Även deras valdeltagande är högt. I valet till kommunfullmäktige 2018 röstade 90 procent av de röstberättigade, vilket var det tionde högsta valdeltagandet i landet, säger Jonas Olofsson.

Generellt är äldre mer benägna att vaccinera sig än yngre, vilket gör att kommuner med stor andel äldre har en högre vaccinationsgrad.

– Det ser man exempelvis i Ölands båda kommuner Mörbylånga och Borgholm. Båda ligger också högt vad gäller valdeltagande, säger Stefan Svanström.

Kommunerna i toppen och botten vad gäller vaccinationsgrad

Kommun Andel fullvaccinerade (%)* Valdeltagande (%)**
Hammarö 93 90
Vadstena 91 87
Mörbylånga 90 90
Dorotea 90 83
Östhammar 90 85
Kinda 90 87
Åtvidaberg 90 88
Norsjö 90 81
Karlstad 90 87
Leksand 90 88
[…] […] […]
Upplands-Bro 74 82
Burlöv 73 76
Åstorp 73 77
Huddinge 73 79
Malmö 73 79
Haninge 72 78
Bjuv 72 77
Sigtuna 71 77
Södertälje 65 70
Botkyrka 63 71

*Andel av befolkningen (16 år och äldre) som tagit minst två doser vaccin den 26 oktober 2021.
**Valet till kommunfullmäktige 2018.

Fakta: DeSO och RegSO

Statistiken för valdeltagande är kopplad till SCB:s öppna geodata för Demografiska statistikområden (DeSO).

DeSO delar in Sverige i 5 984 områden som har cirka 600 till 7 000 invånare.

Regionala statistikområden (RegSO) delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning på ungefär 650 till 22 600 invånare. Antalet RegSO i kommunerna varierar från två till 147.

Fakta: Om statistiken

Statistiken för valdeltagande avser kommunfullmäktigevalet 2018. Röstberättigade är svenska medborgare folkbokförda i Sverige som är minst 18 år gamla på valdagen, samt utländska medborgare efter vissa kriterier (EU-medborgare, medborgare i Norge och Island samt övriga utländska medborgare som varit folkbokförda tre år i Sverige inför valdagen,18 år och äldre).

Redovisningen efter DeSO avser folkbokföringsadress 31 december 2018.

Statistiken för vaccinationstäckning per DeSO och per kommun sammanställs av Folkhälsomyndigheten. Den avser personer som fått minst två doser vaccin mot covid-19. På DeSO-nivå ingår befolkningen som är 18 år och äldre, och på kommunnivå 16 år och äldre.

Sverige
Örebronyheter

Källa: SCB

You must be logged in to post a comment Login