Skatteverket får i uppdrag att leverera it-tjänster

By on 16 mars, 2023
Arkivbild

Skatteverket får i uppdrag att leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten, regeringen har i dag beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att ta fram och leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten.

Utbetalningsmyndighetens arbete med att motverka fusk och bidragsbrott i välfärdssystemen påbörjas 2024.

För att Utbetalningsmyndigheten ska kunna genomföra sin huvudsakliga uppgift krävs rätt verktyg och förutsättningar. Därför ger regeringen i uppdrag till Skatteverket att ta fram förslag och leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten.

Skatteverket ska även bidra med det tekniska och administrativa stöd som är nödvändigt för att Utbetalningsmyndighetens verksamhet ska kunna börja den 1 januari 2024.

Utbetalningsmyndigheten inrättas den 1 januari 2024 och kommer att ha två huvudsakliga uppgifter:

  • att arbeta med att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar,
  • att ansvara för administration av utbetalningar från vissa statliga myndigheter.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login