Skolverket fastställer teknik för digitala nationella prov

By on 23 januari, 2019
Arkivbild

Datorer eller surfplattor med tangentbord till alla elever som gör ett nationellt prov, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Det är några av de tekniska förutsättningar som måste vara på plats i landets skolor när digitala nationella prov införs 2022.

– Det kan tyckas vara långt kvar till de digitala proven införs, men teknikfrågan behöver hanteras nu av skolor och kommuner eftersom investeringar tar tid. En del skolor har redan idag vad som behövs medan andra skolor har stora investeringsbehov, säger Karin Hector-Stahre, projektledare för digitaliseringen av nationella prov på Skolverket.

Viktigt med digital kompetens
Digitala nationella prov innebär inte att dagens pappersprov överförs till digital form utan proven kommer att utformas på ett nytt sätt. De digitala nationella proven kommer att göras via en webblösning som Skolverket tar fram. För skolorna innebär det ett annat arbetssätt med proven. Skolverket tar fram vägledning och stöd inför att de digitala proven införs.

– Vi vet att beredskapen på skolorna ser olika ut idag. Det handlar inte bara om teknik utan även om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra proven. Det är också en mycket viktig pusselbit, säger Karin Hector-Stahre.

Så ser de tekniska behoven ut

Följande tekniska förutsättningar behöver vara på plats i skolorna när de digitala proven införs:

  • En stabil internetuppkoppling som är dimensionerad för att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs ska kunna göra proven som bland annat innehåller ljud- och filmmaterial.
  • Skolan ska ha tillräckligt många datorer (bärbara eller stationära) eller surfplattor så att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs kan genomföra proven samtidigt.
  • De operativsystem som kan användas är Windows, iOS, MacOS och Android.
  • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
  • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
  • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
  • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial.
  • Datorerna eller surfplattorna ska ha någon av de vanligaste webbläsarna installerad. Webbläsaren ska ha den senaste tillgängliga uppdateringen.
  • Skolorna behöver ha en säker tjänst för identitetshantering för inloggning till proven.

Likvärdighet och rättssäkerhet är centralt
Skolverket tar fram digitala nationella prov på uppdrag av regeringen. Centralt är att proven ska kunna genomföras och bedömas likvärdigt, rättssäkert och effektivt. Att elever ges möjlighet att genomföra proven med liknande tekniska förutsättningar är avgörande. Det är också viktigt att eleverna är vana vid den dator eller surfplatta som de ska genomföra provet på. Precis som vid dagens nationella prov får inte mobiltelefoner användas. Provmiljön ska fungera för alla elever – även för de elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd. Det fordras också att undervisande lärare och provledare kan hantera skolans digitala utrustning. Skolorna behöver även hantera vissa användaruppgifter, vilket kommer att ställa krav på att skolorna håller ordning i sina digitala register.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login