Spannmålsskörden ökar

By on 15 november, 2022
Arkivbild

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5,8 miljoner ton, vilket är 16 procent mer än förra årets skörd. Totalskörden är 10 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka är ett av åren. I år var det mera gynnsamt väder med både värme och regn som ökade skörden, särskilt för de vårsådda grödorna.

Kyla och regn under vintern och våren sänkte däremot skördenivåerna för de höstsådda grödorna. En del arealer behövde köras upp under våren och sås om med vårsådda grödor. Trots detta är årets skördenivåer per hektar av höstsådda spannmålsgrödor något högre än under 2021. De vårsådda spannmålsgrödornas hektarskördar ökade med 34–46 procent, jämfört med föregående års låga nivåer.

Skördenivåer för vårsådda grödor 1992-2022

Skördenivåer för höstsådda grödor under åren 1992-2022

Raps- och rybsskörden ökade med 20 procent

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 413 500 ton, och är därmed 20 procent större än förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, är på samma nivå som under 2021.

Totalskörden av ärter 59 procent större än förra året

Den totala skörden av ärter beräknas till 88 800 ton, vilket är 59 procent mer än fjolårsskörden och 35 procent mer än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 74 400 ton, vilket är 52 procent mer än förra årets totalskörd och 19 procent mer än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av både ärter och åkerbönor blev 46 procent högre än under 2021.

Statistikrapport: Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2022, preliminär statistik för riket

Mer om statistiken

Den preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 112 gårdar. Resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 449 gårdar, kommer att redovisas den 14 december. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden. Uppgifter om höstsådda arealer år 2022 kommer att publiceras den 30 november.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login