Största vetearealen någonsin

By on 29 maj, 2023
Vete har varit den stora spannmålsgrödan under 2000-talet, främst de senaste 10 åren.
Arkivbild

I år odlas det preliminärt vete på 518 600 hektar, det är första gången som det odlas vete på över 500 000 hektar i Sverige.

Vetearealen har ökat med 55 700 hektar, 12 procent, jämfört med 2022 och består av 50 300 hektar vårvete och 468 300 hektar höstvete.

Havre var till slutet av 1960-talet den dominerande spannmålsgrödan i Sverige och vid förra sekelskiftet odlades den på över 800 000 hektar. Sedan blev korn den största spannmålsgrödan och i början av 1980-talet odlades korn på över 700 000 hektar. Vete har varit den största spannmålsgrödan under flertalet år på 2000-talet, främst de senaste 10 åren.

I år odlas korn preliminärt på 272 000 hektar och havre preliminärt på 149 900 hektar. Båda grödorna har minskat med 8 500 hektar jämfört med 2022.

Liten minskning av arealen med vall och grönfoder jämfört med 2022

I år är arealen med vall och grönfoder preliminärt 1 107 700 hektar vilket är en minskning med 2 300 hektar. Arealen består av 1 034 100 hektar slåtter- och betesvall, 44 500 hektar grönfoder och 29 100 hektar majs. Det är den största arealen med majs sedan grödan började redovisas separat i statistiken 2008. Majsarealen ökar preliminärt med 6 800 hektar jämfört med 2022.

Från och med 2023 inkluderas majs som tidigare ingått i grönfoder i stället i redovisningsvariabeln majs. Även om de 4 400 hektar som kommer från grönfoder i år inte hade inkluderats, hade det ändå varit den största majsarealen sedan 2008.

Drygt 2,5 miljoner hektar åkermark brukas i Sverige

Preliminärt brukas totalt 2 528 700 hektar åkermark i år. Vall och grönfoder, spannmål samt raps och rybs upptar 89 procent av åkermarken. I övrigt består åkermarken av 5 procent träda, 2 procent baljväxter och 1 procent vardera av potatis och sockerbetor.

Resterande 2 procent är övriga växtslag, till exempel trädgårdsgrödor och energigrödor. Det finns preliminärt 456 700 hektar betesmark och slåtteräng under 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login