Svenskar oroade för demokratin

Av på 1 januari, 2022
Arkivbild

Två tredjedelar av svenskarna är oroliga för den demokratiska utvecklingen i världen. Det visar en ny undersökning av Kantar Public (Sifo) som tagits fram på uppdrag av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

En stor majoritet anser också att det är viktigt att Sverige arbetar för att stärka demokratin i världen.

– Många är oroliga över demokratin i världen, och tyvärr har de skäl att vara det. Antalet demokratiska länder har minskat de senaste femton åren och vi ser just nu ingen klar ljusning, säger Anders L. Pettersson, Executive Director för Civil Rights Defenders. 

Samtidigt visar undersökningen att tilltron till demokrati är stor. Nära nio av tio anser att demokrati är det bästa sättet att styra ett land, och nio av tio anser att för att få kallas demokrati behöver grundläggande mänskliga rättigheter och allas lika värde respekteras. 

Däremot anser yngre män i mindre utsträckning än andra grupper att demokrati är det bästa sättet att styra ett land. 93 procent av män i åldersgruppen 65–79 år anser att demokrati är det bästa styrelseskicket, bland männen i den yngsta åldersgruppen 18–29 år är siffran 78 procent. 

– Även om skillnaderna mellan generationerna är relativt små, behöver vi vara på vår vakt. Demokrati är en färskvara som måste vinnas och försvaras av varje ny generation, säger Anders L. Pettersson. 

Sverige | Världen
Örebronyheter

Källa Civil Rights Defenders
Undersökningen utfördes under perioden 30 november till 2 december, i Sifopanelen av Kantar Public, på uppdrag av Civil Rights Defenders. 1041 personer mellan 18 och 79 år svarade på enkäten.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in