Svenskar tror att översvämning påverkar bostadspriser

By on 4 maj, 2023
Arkivbild

30 procent i mellersta Sverige tror att översvämning kan påverka bostadspriserna, det är inte bara höga räntor eller inflation som påverkar priserna på bostäder negativt. Även extremväder är en faktor enligt en undersökning som Länsförsäkringar genomfört.

Runt var tredje av de som bor i mellersta Sverige, tror att översvämning på grund av höjda vattennivåer eller skyfall kan göra att priserna på bostäder påverkas negativt de kommande tio åren.

– Än så länge är det inte så vanligt att områden översvämmas på grund av höga flöden och höjda vattennivåer men det kommer bli vanligare i framtiden. I dagens nybyggnation måste vi ta hänsyn till att extrema vädersituationer uppstår oftare och eftersträva att inte bygga in problem som vi kan få sota för i framtiden, säger Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

– Det är ett viktigt steg att kommunerna axlar ansvaret och gör ordentliga planer med beaktande av risken för skador på grund av extremväder. Marken som ska användas måste klara av tänkbara scenarier och infrastruktur samt byggnader behöver vara framtidssäkrade för kommande generationer. Det kan bland annat vara olika former av extremväder som kraftiga snöfall, snösmältning, skyfall eller ras och skred. Här har staten ett viktigt ansvar för att påskynda samhällets klimatanpassning, säger Martin Hedberg och fortsätter.

– I de fall kommunen ändå väljer att ge tillstånd att bygga på mark som inte är lämplig men är osäker på om marken klarar framtida klimatförändringar så finns begreppet flexmark. Det antyder att marken på sikt inte är lämplig att nyttja till byggnader och infrastruktur och att vi i framtiden kan tvingas återställa marken eftersom konsekvenserna av klimatförändringarna blir för omfattande.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar
Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. 1016 webbintervjuer gjordes bland den svenska allmänheten i åldrarna 18-79 år i december 2022. Frågan som ställdes: Tror du att något av följande kan påverka priserna på bostäder i Sverige negativt under de kommande tio åren, med tanke på extrema väderförhållanden? Svarsalternativ (flera svar möjliga): Översvämning på grund av höjd vattennivå i hav, sjö eller annat vattendrag, översvämning på grund av skyfall, brand i skog och mark, låga grundvattennivåer, långvarig torka, mögel- och insektsangrepp, storm, ras och skred, snölast/snötryck, åska, inget av ovanstående, vet inte.

You must be logged in to post a comment Login