Alla inlägg taggade "Jordbruk"

 • Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

  Den digitala tekniken utvecklas rasande snabbt och inom den betesbaserade köttproduktionen går det att hämta stora vinster för jordbruksföretagen. Utmaningen är att få den digitala tekniken att fungera utomhus och över längre sträckor samt göra den tillgänglig...

  • Skrivet augusti 31, 2020
  • 0
 • Nyttiga insekter gynnas av mångfald av grödor i kombination med variation i landskapet

  Genom att odla fler grödor kan vi gynna nyttoinsekter, till exempel jordlöpare som håller skadegörare i schack eller bin som pollinerar blommande grödor. Det visar en färsk studie som letts av SLU-forskare. Men den positiva effekten syntes...

  • Skrivet augusti 22, 2020
  • 0
 • Jordbruket måste få större plats i diskussionen om våra vattenresurser

  Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för produktionen av livsmedel. Hanteringen av vatten har stor betydelse för att vi ska få mat på bordet, för jordbrukets lönsamhet och för dess påverkan på miljön. Jordbruksverket presenterar nu...

  • Skrivet augusti 5, 2020
  • 0
 • KRAV skärper regel om kväve- och fosforgödsling och inför ny regel för att beräkna klimatpåverkan

  För att minska läckage av växtnäring och utsläpp av växthusgaser från ekologiska jordbruk, skärper KRAV nästa år regeln om hur mycket kväve och fosfor som får spridas. Av samma skäl inför KRAV en ny regel, om att...

  • Skrivet juli 11, 2020
  • 0
 • Liten ökning av ekologiskt brukad mark 2019

  Den ekologiskt brukade jordbruksmarken har ökat under många år. Under 2019 var dock ökningen marginell. Arealen ökade med 5 200 hektar till 614 300 hektar vilket motsvarar drygt 20 procent av jordbruksmarken i Sverige. I regeringens handlingsplan...

  • Skrivet maj 21, 2020
  • 0
 • EU:s inkomstförsäkring för jordbruket bör inte införas i Sverige

  Jordbruket beskrivs ofta som en sektor med stora inkomstrisker, och i EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns av detta skäl en inkomstförsäkring. Sverige har valt att inte införa denna försäkring, och en ny studie från AgriFood Economics Centre visar...

  • Skrivet september 18, 2019
  • 0
 • ​Ekologiskt jordbruk ökar i Sverige

  Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat med 58 procent i Sverige, motsvarande 224 040 hektar, under de senaste tio åren. Det visar siffror från Jordbruksverket. KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden. – Det...

  • Skrivet juli 30, 2019
  • 0
 • Största arealen med höstvete någonsin

  Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 993 200 hektar spannmål 2019. Det är ungefär lika stora arealer som under 2018 men fördelningen mellan de olika spannmålsgrödorna skiljer sig jämfört med förra året. Hösten 2018 var det gynnsamt...

  • Skrivet maj 19, 2019
  • 0
 • God lönsamhet viktigast för att klara av extremväder

  Sommaren 2018 blev både varmare och torrare än normalt och påverkade jordbruket negativt i hela landet. Genom stora ansträngningar av de enskilda jordbrukarna har konsekvenserna kunnat begränsas, men trots det kommer spåren av torkan finnas kvar under...

  • Skrivet mars 31, 2019
  • 0
 • Åtta av tio bönder vill sänka sitt klimatavtryck

  Att hitta mer klimatsmarta sätt att producera mat står högt på dagordningen hos svenska bönder. Åtta av tio svenska bönder tycker att det är viktigt att bedriva ett lantbruk som ger ett lågt klimatavtryck och två av...

  • Skrivet mars 14, 2019
  • 0