Alla inlägg taggade "Jordbruk"

 • Varför små gårdar får slut på vatten och hur vi kan fixa det

  Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5 februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I boken delar...

  • Skrivet februari 6, 2019
  • 0
 • Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

  Värdet av den svenska jordbruksproduktionen förväntas minska med 4,6 miljarder eller 7 procent medan kostnaderna för insatsvaror, främst foder, och drivmedel ökar med 2,3 miljarder eller 5 procent. Skördarna av spannmål, oljeväxter och grovfoder har varit avsevärt...

  • Skrivet december 9, 2018
  • 0
 • Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania

  54 förlorade svenska skattemiljoner och en rad negativa konsekvenser för lokalbefolkningen. Det är resultatet av ett misslyckat biståndsprojekt som granskas i en ny avhandling från SLU. I februari 2014 beviljade den svenska biståndsmyndigheten Sida 140 miljoner kronor...

  • Skrivet november 3, 2018
  • 0
 • Rådgivning till jordbruksföretag för att hantera konsekvenser av torka

  Jordbruksverket upphandlar rådgivningsinsatser för att hjälpa svenska jordbruksföretagare att hantera konsekvenser av sommarens torka. Rådgivningen fokuserar på likviditetsplanering och foderplanering. Syftet är att säkra den framtida driften och konkurrenskraften. Upphandlingen innebär att jordbruksföretag under hösten kan få...

  • Skrivet augusti 16, 2018
  • 0
 • Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt

  Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till produktion i EU kan...

  • Skrivet maj 27, 2018
  • 0
 • EU:s direktstöd till jordbruket försvagar konkurrenskraft

  Förra året betalades över 400 miljarder kronor ut i direktstöd till det europeiska jordbruket, varav sex miljarder gick till det svenska, jordbrukspolitiken är dock dålig på att leverera det EU-medborgarna betalar för. Det visar forskare från AgriFood...

  • Skrivet december 5, 2017
  • 0