All posts tagged "Ombyggnation"

 • Nu klart för renovering och ombyggnation av länsmuseet

  Nu är det grönt ljus för igångsättning av renovering och ombyggnation av länsmuseet på Engelbrektsgatan 3 i centrala Örebro. Det är dels en genomgående renovering av huset som ska göras, dels åtgärder som ger förutsättningar för att...

  • Posted november 27, 2019
  • 0
 • Fellingsbro folkhögskola byggs om för att möta ökad efterfrågan

  Verksamheten på Fellingsbro folkhögskola har de senaste åren vuxit med nya kurser. Det är på många sätt glädjande, men när deltagare och skolpersonal blivit fler har också trängseln i lokalerna ökat. För att komma till rätta med...

  • Posted maj 23, 2019
  • 0
 • Omfattande ny- och ombyggnationer pågår på Universitetssjukhuset i Örebro

  Hela ny- och tillbyggnaden av sjukhusområdet på Örebro universitetssjukhus omfattar bland annat en om-och tillbyggnad av akutmottagningen med en helt ny avdelning för akutröntgen. H-huset, som började byggas i augusti 2016 och beräknas stå klart i augusti...

  • Posted januari 14, 2019
  • 0
 • Östra Bangatan och Nobelgatan klara, öppnas under torsdagskvällen

  Arbetena på Östra Bangata och Nobelgatan är klara och trafikavstängningen plockas bort under torsdagskvällen, kl. 20 sätts trafiksignalen igång i korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan och den nya korsningen Östra Bangatan-Ribbingsgatan som öppnas. Under våren kommer träd och buskar...

  • Posted november 29, 2018
  • 0
 • Förberedelserna inför bygget av Kulturkvarteret är klara

  Arbetet med Kulturkvarteret går nu in i nästa fas, de förberedande ledningsarbetena är klara och en ny transformatorstation är på plats. Nu fortsätter bygget av huset inne på kvarteret, medan vi planerar ombyggnation av gatan och å-stråket....

  • Posted september 25, 2018
  • 0
 • Måndag 16 april startar ombyggnationen av Östra Bangatan och Nobelgatan

  Vi bygger om Östra Bangatan och korsningen med Nobelgatan för att möjliggöra ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Måndag 16 april startar arbetet, som till en början endast sker nattetid för att minska störningarna. Under hela ombyggnationen kommer...

  • Posted april 13, 2018
  • 0
 • Glädjande besked – Glanshammars torg rustas upp

  Glanshammars torg byggs om under 2018, målet är att skapa en trygg och attraktiv mötesplats – något som är efterlängtat av många invånare i Glanshammar. Ombyggnation under 2018 Programberedningen för Programnämnd samhällsbyggnad har beslutat att torget i...

  • Posted januari 23, 2018
  • 0
 • En fot in i arbetslivet

  I samband med att stadsdelen Vivalla i Örebro stod inför en förnyelse som inleddes med ombyggnationen av Visgatan, valde Örebrobostäder att gå ett steg längre för att skapa hållbarhet på flera plan. Tanken var att kombinera den...

  • Posted oktober 19, 2017
  • 0
 • Trädgårdsgatan öppnas och Alnängsgatan stängs 28 augusti

  Ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan går nu in på sista etappen, arbetsområdet flyttas nu till Alnängsgatan som stängs av från Hamnbron till Södra Grev Rosengatan.  Under 2016–2017 bygger vi om Trädgårdsgatan och Alnängsgatan. Målet är en grönskande...

  • Posted augusti 26, 2017
  • 0
 • Byggstart för Karlsdalsallén våren 2018

  Den planerade ombyggnationen av Karlsdalsallen har fått ny preliminär byggstart våren 2018, ombyggnationen av Stenbackevägen påverkas inte och fortsätter enligt plan. En helt ny stadsdel börjar ta form i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Därför bygger vi om...

  • Posted juni 17, 2017
  • 0