Tio miljarder till hållbar matproduktion

By on 5 december, 2022
Arkivbild

Den 2 december påbörjar Jordbruksverket slututbetalningarna av 2022 års jordbrukarstöd. Totalt betalas drygt 10 miljarder ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet. Stöden bidrar till konkurrenskraftiga företag, levande landsbygd, miljömässig hållbarhet och ökad matproduktion.

Slututbetalningarna innebär att de stora stödbeloppen betalas ut till Sveriges lantbrukare, exempelvis gårdsstödet.

Ökad och hållbar matproduktion

Svensk jordbrukspolitik har fokus på miljö och hållbarhet och att vi får konkurrenskraftiga företag. Stöden till svenskt lantbruk syftar till att skapa en ökad och hållbar matproduktion och en levande landsbygd.

– Effekterna av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina visar tydligt hur central en robust livsmedelsförsörjning är. Lantbruket är en grundbult i vår svenska matproduktion. Jordbrukarstöden har avgörande betydelse för företagens ekonomi, och utbetalning i tid har självklart högsta prioritet, säger Peter Krause, sektionschef på Jordbruksverket.

95 procent får sina pengar innan nyår

Ungefär 7,5 miljarder kronor betalas ut under december och utbetalningarna sker löpande varje fredag med start den 2 december. Tillsammans med delutbetalningarna som påbörjades i oktober så uppgår beloppet som betalas ut till drygt 10 miljarder kronor under 2022. Totalt kommer minst 95 procent av lantbrukarna att få sina stöd utbetalda innan årsskiftet.

Summor per stöd som ingår i slututbetalningen den 2 december:

  • Gårdsstöd – 3,87 miljarder
  • Förgröningsstöd – 2 miljarder
  • Nötkreatursstöd – 947 miljoner
  • Stöd till unga jordbrukare – 133 miljoner
  • Djurvälfärdsersättningar – 189 miljoner
  • Kompensationsstöd – 180 miljoner
  • Ersättningar till ekologisk produktion- 92 miljoner
  • Miljöersättningar – 161 miljoner

Höjda delutbetalningar efter omvärldshändelser

I oktober höjde vi nivån på delutbetalningarna av miljöersättningar samt kompensationsstöd, ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion från 75 till 85 procent för stödåret 2022. Anledningen var att kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket har ökat kraftigt den senaste tiden, bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Vi planerar att öppna nästa års ansökan i februari

Vi planerar att öppna e-tjänsten SAM Internet, där lantbrukare söker jordbrukarstöd, den 9 februari 2023. Sista ansökningsdag blir troligtvis den 13 april. Datumen är än så länge preliminära och kommer att beslutas inom kort.

Det finns en del ändringar inom stöden till jordbruket från 2023. På Jordbruksverkets webbplats har vi samlat de viktigaste ändringarna och mer information om varje stöd som kommer att finnas från 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login