Tullverket stoppar allt mer kriminella pengar

By on 12 januari, 2024
Stoppade kontanter på Arlanda hösten 2023.
Foto: Tullverket

Drygt 93 miljoner kronor, så mycket stoppades i Tullverkets kontroller förra året. Det är en ökning med 22 miljoner jämfört med 2022. Det handlar ofta om misstänkt penningtvätt, men många ärenden leder också till att Kronofogdemyndigheten kan göra distansutmätningar.

Tullverket får idag inte bistå vid distansutmätningar och efterfrågar därför utökade befogenheter.

– När vi stoppar kontanter idag måste vi överlämna ärendet till polisen som i sin tur kan kontakta Kronofogdemyndigheten som gör en distansutmätning. Arbetet med att slå mot de kriminellas ekonomi skulle effektiviseras om vi själva får befogenhet att ta initiativ till distansutmätning, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Mer kontanter

2022 stoppade Tullverket 71,4 miljoner kronor i samband med kontroller i resande- och transportflödet. Resultatet för 2023 blev 93,4 miljoner. Den absoluta merparten handlar om kontanter men i några enstaka fall handlar det också om guld, smycken och exklusiva klockor. De flesta ärendena handlar om att Tullverket stoppat kontanter på väg ut ur landet. 

– Brottsvinster förs ut från Sverige för att tvättas i andra länder. Pengarna hamnar sedan i fickorna på grovt kriminella som styr narkotikahandel och smuggling. Det ska vi förstås bekämpa, säger Charlotte Svensson.

Fler ärenden

51 ärenden förra året rörde misstänkt penningtvätt och det är också i de ärendena de största beloppen påträffas, sammanlagt 87 miljoner. 2022 var antalet ärenden 31. Ärenden som rör misstänkt penningtvätt överlämnar Tullverket till polisen som utreder.

Beloppen i de ärenden som går till distansutmätning hos Kronofogdemyndigheten är i regel mindre, sammanlagt 6,4 miljoner, men antalet ärenden är fler. Antalet ärenden som ledde till distansutmätning ökade från tre 2022 till 137 förra året. 

– Att vi stoppar allt mer kontanter och att många ärenden leder till distansutmätning visar att vi bidrar i kampen mot de kriminellas ekonomi. Med utökade befogenheter skulle vi kunna bidra ännu mer, säger Charlotte Svensson.

Befogenheter utreds

I augusti 2022 infördes nya regler som möjliggör för Kronofogdemyndigheten att göra utmätningar på distans. Det innebär att Kronofogdemyndighetens personal inte själva behöver vara på plats vid själva utmätningen utan kan genomföra den med bistånd från polisen.

Förra året tillsatte regeringen en utredning som ska se över om även andra brottsbekämpande myndigheter, däribland Tullverket, ska ges möjlighet att bistå vid distansutmätningar. Utredningen ska redovisas för regeringen senast 22 februari 2025.

För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590 eller press@tullverket.se

Tipsa Tullverket om smuggling, ring: 90 114.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Tullverket

You must be logged in to post a comment Login