Upplåningsprognos för 2022: 115–135 miljarder kr

Av på 16 december, 2021

Kommuninvest har fastställt sin upplåningsprognos för 2022. Den långfristiga upplåningen (löptider över ett år) förväntas uppgå till 115–135 miljarder kr.

Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR. Avsikten är att gröna obligationer fortsatt ska emitteras i alla tre marknader, beroende på utlåningsvolymer.

– Många kommuner och regioner har en stark finansiell ställning. Utifrån det förväntar vi oss att investerings- och lånevolymerna fortsätter växa under 2022 i en takt som liknar årets. Det finns osäkerhetsfaktorer kopplade till återhämtningen och covid-19 samt till implementeringen av riskskatten. Därför har vi ett oförändrat spann i prognosen, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in