Utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

By on 11 februari, 2023
Arkivbild

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproducenter samtidigt som Sveriges högt ställda krav på djurskydd bibehålls, utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024.

– Syftet med utredningen är att hitta lösningar som både kan uppfylla att värna Sveriges högt ställda krav på djurskydd och att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft gentemot andra EU-länder, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Utredningen Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd ska bland annat analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU.

Utredningen ska också undersöka möjliga åtgärder, inklusive regelförenklingar, för att med bibehållna högt ställda djurhållningskrav stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Utredaren ska också undersöka möjliga åtgärder för att stärka djurskyddet inom EU och globalt.

Regeringen har utsett Elisabeth Nilsson till särskild utredare. Elisabeth Nilsson har tidigare varit landshövding i Östergötland och har erfarenhet från tidigare utredningsuppdrag.

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login