10 miljarder betalas ut i jordbrukarstöd

By on 3 december, 2021
Foto: Scandinav Bildbyrå, Thomas Adolfsén

Idag påbörjar Jordbruksverket slututbetalningarna av 2021 års gårdsstöd och flera andra jordbrukarstöd och ersättningar. Totalt betalas nästan 10 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet.

I oktober gjordes delutbetalningar för flera stöd och ersättningar, men det är nu de stora stödbeloppen betalas ut till Sveriges lantbrukare, som exempelvis gårdsstödet.

Ungefär 7 miljarder kronor betalas ut och utbetalningarna sker löpande varje fredag med start den 3 december. Totalt kommer minst 95 procent av lantbrukarna att få sina stöd utbetalda innan årsskiftet.

Slututbetalningar av stöd som påbörjas den 3 december:

  • Gårdsstöd
  • Förgröningsstöd
  • Nötkreatursstöd
  • Stöd till unga jordbrukare
  • Djurvälfärdsersättningar
  • Kompensationsstöd
  • Ersättningar till ekologisk produktion
  • Miljöersättningar

Oktober månads delutbetalningar av kompensationsstöd, vissa miljöersättningar samt ersättningar för ekologisk produktion brukar ligga på 75 procent av totalbeloppet, men i år betalades 85 procent ut för att kompensera för coronapandemins negativa effekter. Cirka 2,6 miljarder kronor av 2021 års stöd har därför redan betalats ut.

– Vår plan är att betala ut så stor andel som möjligt med början i december och att så många som möjligt ska få sina stöd utbetalda innan årsskiftet. Länsstyrelserna har jobbat hårt för att nå målet och de har uppnått ett bra resultat, säger Peter Krause, sektionschef på Jordbruksverket.

Läs den fullständiga utbetalningsplanen på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbrukarstöden bidrar till hållbar livsmedelsproduktion

Syftet med jordbrukarstöden är inte bara att bidra till ökad konkurrenskraft utan också till ökad biologisk mångfald, öppna landskap och en levande landsbygd. De bidrar även till en hållbar livsmedelsproduktion.

Nu börjar arbetet med nästa års ansökan

Samtidigt som pengarna för 2021 års stöd börjar betalas ut har vi börjat förbereda för nästa periods ansökan om jordbrukarstöd. Det blir inte några stora ändringar i stöden jämfört med föregående år. Vi planerar att öppna e-tjänsten SAM Internet, där lantbrukare söker jordbrukarstöd, den 9 februari 2022. Sista ansökningsdag blir troligtvis den 13 april. Datumen är än så länge preliminära och kommer att beslutas senare.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login