Distansarbete minskade stressen

Av på 26 april, 2022

Arbetstagare som under pandemin helt eller delvis arbetade hemifrån har varit mindre stressade, har haft bättre möjligheter till återhämtning och har fått bättre eller mycket bättre balans mellan arbetsliv och privatliv än före pandemin. Det visar en färsk undersökning från fackförbundet Akavia.

Av dem som har helt eller delvis arbetat på distans under pandemin uppger 46 procent att de känt sig mindre stressade än före pandemin.

− Det tyder på att fortsatta möjligheter att få dela sin arbetstid mellan distansarbete och arbete på kontoret gynnar välbefinnandet. Både arbetsgivare och arbetstagare vinner på den ökade flexibiliteten, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Resultaten från undersökningen bygger på 4 643 intervjuer med Akavias medlemmar som är ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatörer.

Av dem som helt eller delvis arbetat på distans under pandemin uppger 51 procent att de har haft bättre möjligheter till återhämtning. 60 procent svarar att de fått bättre eller mycket bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

En större andel av de yngre medlemmarna (yngre än 30 år) jämfört med andra, uppger att de har arbetat från kontoret för att arbetsgivaren har krävt det. Det är också vanligare att yngre uppger att deras hemsituation gör att det är svårt att arbeta hemifrån.

Fakta om undersökningen:

Frågor ställdes till en panel av medlemmar genom en webbenkät mellan den 7 och 14 februari 2022 och består av 4 643 intervjuer. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval var svarsfrekvensen 46 procent. Resultaten är vägda utifrån kön, ålder, arbetsmarknadssektor och profession. Målgruppen är ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Akavia

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in