Fråga som kommer att bli allt vanligare i sjukvården – Vill du leva ett hälsosammare liv

Av på 9 december, 2020
Arkivbild

Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män i Sverige uppger att de har minst en ohälsosam levnadsvana, och det kan leda till sjukdom. Nu kommer hälso- och sjukvården inom Region Örebro län att fokusera ytterligare på att människor ska uppmuntras till mer hälsosamma levnadsvanor.

– Sedan länge vet vi att vår hälsa påverkas av vårt sätt att leva, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Att förebygga ohälsa och sjukdom är en av hälso- och sjukvårdens viktiga uppgifter, och något man arbetar med redan i dag. Men vi  behöver göra det mer systematiskt och mer riktat sätt till riskgrupper. Det hälsofrämjandet arbetssättet ska bli en mer självklar och integrerad del i vårdens möten med patienterna. 

Mottagningar för levnadsvanor

–  Vi ser även ett behov av att skapa specialiserade levnadsvanemottagningar för patienter med extra behov. Vi ska kunna erbjuda olika alternativ för att tillgodose patienternas behov och särskilt kunna hjälpa de patienter som behöver mycket stöd för att klara av en beteendeförändring. Det gäller också att utnyttja de digitala möjligheterna för att främja hälsan. Nu påbörjar vi det här arbetet genom att avsätta fyra miljoner kronor som ska stödja den här utvecklingen.

Fyra levnadsvanor för hälsa

De fyra levnadsvanorna som hälso- och sjukvården nu ytterligare vill fokusera på i mötet med patienten är: fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol, tobaksbruk samt matvanor. Vanorna är viktiga riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar, som till exempel hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes.

Bakgrund:

Utredningens uppdrag  var att ta fram förslag på en så kallad basplatta gällande hälsofrämjande arbete inom regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning. Med basplatta menas en grundläggande miniminivå som samtliga områden förväntas bidra till att uppfylla innan ytterligare insatser initieras. Basplattan tar sin utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för hälsofrämjande arbete. Målet med basplattan är att skapa en gemensam grund i Region Örebro län vad gäller åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor. Det skapar förutsättningar för en jämlik vård och bättre hälsa för våra medborgare. Regionen kommer att bedriva forskning i samband med arbetet .
Utredningen är genomförd av hälso- och sjukvårdens enhet för kunskapsstyrning.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in