Industriarbetsgivarna: Kritik mot Riksbankens löneoptimism

Av på 20 februari, 2017

– Riksbankens prognoser på löneökningar omkring 3,5 procent är för höga. Industrins konkurrenskraft avgör, inte Riksbankens inflationsmål.

Det säger Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall i en kommentar till Riksbankens penningpolitiska rapport som presenterades på onsdagen.

Riksbankens ambitioner att få upp inflationen riskerar att leda till för höga löneökningar i avtalsförhandlingarna och detta skulle kraftigt urholka industrins konkurrenskraft. Det råder en fortsatt svag global tillväxt och en lägre produktivitetstrend och detta faktum är avgörande för avtalsförhandlingarna, säger Mats Kinnwall och fortsätter: Dessutom kan man inte längre förlita sig på att en brist på arbetskraft och en het inhemsk arbetsmarknad automatiskt skulle leda till ökade löneökningar, såsom läroboken stipulerar. Ett sådant samband har inte funnits på länge. Arbetsmarknadslägets genomslag på löneglidningen har försvagats.

– Svensk industri behöver en nedväxling av löneökningstakten och långsiktiga spelregler. Konkurrenskraften är det väsentliga i avtalsförhandlingarna, avslutar Kinnwall.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in