Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt

By on 27 maj, 2018
Fotograf: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till produktion i EU kan vara bra för klimatet. En ny studie visar dock att stöd till idisslare inom EU:s jordbrukspolitik påverkar klimatet negativt.

Rapporten har nyligen publicerats av AgriFood Economics Centre, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Jordbruket och särskilt idisslare bidrar till växthusgasutsläpp. EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver inriktas mer på åtgärder för att minska klimatpåverkan.

För att nå klimatmålen är det viktigt att alla styrmedel utformas med hänsyn till hur växthusgasutsläppen påverkas. Vi ser att stöden till idisslare ger ökade växthusgasutsläpp. Det gör det svårare att nå målen för klimatpolitiken, säger Ida Nordin, en av författarna.

Stöd till idisslare i EU gör produktionen mer lönsam samtidigt som produkterna blir billigare för konsumenterna. Det leder till ökad produktion och konsumtion i världen. En del av produktionen i länder utanför EU flyttas till EU, men produktionen ökar mer inom EU än den minskar utanför EU, vilket gör att produktionen ökar i världen som helhet.

– Trots att idisslare generellt har mindre miljöpåverkan inom EU så ökar stöd till idisslare de globala växthusgasutsläppen i världen eftersom stöden leder till att den totala produktionen i världen ökar, säger Ida Nordin.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login