Längre hållbarhet för insulin i rumstemperatur

By on 14 april, 2023
Foto: Diabetes Wellness Network Sverige

Det går sannolikt att förvara insulin i rumstemperatur och under betydligt längre tid än tillverkarna hittills räknat med, visar en internationell studie. Därmed kan tillgången till det livsviktiga läkemedlet förbättras rejält för världens fattigaste människor. Forskare vid Göteborgs universitet är med och presenterar resultaten.

Typ 1-diabetes innebär att de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln slås ut. Insulin måste tillföras med injektioner, varje dag under resten av livet. Otillräcklig insulinbehandling försämrar ämnesomsättningen, vilket i förlängningen kan leda till synskada, njursvikt eller andra komplikationer.

I många utvecklingsländer råder insulinbrist och priset på läkemedlet är ofta mycket högt. I ett globalt perspektiv har miljontals människor avlidit i förtid på grund av ojämlik tillgång till diabetesvård.

Insulin är temperaturkänsligt, och bör långtidsförvaras kallt, vid 2-8 grader, men i många utvecklingsländer saknar familjer saknar tillgång till kylskåp. I rumstemperatur (upp till 30 grader) anses insulin vanligen klara sig i omkring fyra veckor, och rekommenderas därefter att slängas.

Fyra gånger så lång hållbarhet

För studien har ett forskarlag vid Göteborgs universitet bidragit med analyser av sex typer av insulin. Insulinet förvarades av sex olika familjer i Nagpur, Indien, under en period på mellan en och fyra månader sommartid. Insulinet förvarades dels i en låda i det svalaste rummet i hemmet, dels i lerkrukor som konstruerats som enklare kylsystem där avdunstning av vatten håller innehållet svalt.

Analyserna gjordes med så kallad NMR-spektroskopi, en metod som både kan ange insulinets koncentration och bedöma den strukturella integritet som krävs för att insulinet fortfarande ska ha sin verkan.

Gun Forsander, forskare inom pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och barnläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är en av författarna bakom studien:

– Den här studien visar att insulin sannolikt har en betydligt längre hållbarhet i rumstemperatur, uppemot fyra gånger så länge som man hittills trott. Studien visar också att den enkla lösningen med kylande lerkrukor kan hjälpa när det är som varmast, säger Gun Forsander.

Ökad insulintillgång

Ett annat forskarlag vid University of Florida, Gainesville, mätte koncentrationen av insulinet med vätskekromatografi efter förvaring i rumstemperatur i de indiska hushållen. Resultaten som helhet publiceras av tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Studien har letts av Dr Graham D Ogle, föreståndare för organisationen Life for a Child och adjungerad professor vid University of Sydney, Australien:

– Om våra resultat kan bekräftas i större studier kan det driva på en förändring av kravet att insulin som förvarats utanför kylskåp ska kasseras efter en månad. Perioden då insulin fortfarande kan användas kan i så fall potentiellt förlängas till tre månader, eller kanske till och med fyra månader. Det skulle få stor betydelse för tillgången till insulin för resurssvaga familjer, säger Graham D Ogle.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Diabetes Wellness Network Sverige

You must be logged in to post a comment Login