Lokalt | Bettavvikelser har betydelse för barn och ungdomars livskvalitet

Av på 10 mars, 2015

Bettavvikelser kan vara ett stort problem för barn och unga. Problemen kan vara så stora att de försämrar barn och ungas livskvalitet. Samtidigt är det oftast inte så bråttom att genomföra en tandreglering. Det visar en ny avhandling som är gjord av övertandläkare Lillemor Dimberg, centrum för specialisttandvård, Folktandvården, Region Örebro län.

Avhandlingen är en studie om förekomsten av bettavvikelser och förändringar av bettavvikelser. En grupp bestående av 277 barn från dåvarande Örebro läns landsting undersöktes och följdes kliniskt från tre års ålder tills dess de var i genomsnitt 11 ½ år. Barnen fick också vid 11 ½ års ålder besvara en enkät om munhälsorelaterad livskvalitet.

Synliga bettavvikelser har en stor inverkan på livskvaliteten i 13-14-årsåldern, säger Lillemor Dimberg. Det kan förklaras av att man blir mer medveten om sitt utseende under tonåren. I avhandlingen visar jag att många bettavvikelser rättas till av sig själv innan sju års ålder. Därför rekommenderas att man väntar med behandling, åtminstone till tandväxlingsperioden. Bettavvikelser som stora överbett utan att läpparna skyddar tänderna är ett exempel på en bettavvikelse som bör tas om hand tidigt, då risken för tandskador är större för dessa barn.

Avhandlingens övergripande slutsatser är:

  1. Bettavvikelser har negativ inverkan på livskvaliteten hos barn och ungdomar, men frågan är komplex och därför behövs fler studier inom detta område.
  2. För det mesta är det inte är så bråttom att genomföra en tandregleringsbehandling. Man måste göra en individuell bedömning där man inte bara tar hänsyn till typen av bettavvikelse, utan också när det passar bäst i livet för det enskilda barnet.

Lillemor Dimberg disputerade den 6 mars med sin avhandling ”Malocclusions and quality of life – Cross-sectional and longitudinal studies in children” vid Malmö högskola.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in