Många kommuner går mot strömmen

By on 1 september, 2022
Bild: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Många kommuner går mot strömmen när bostadspriserna sjunker. I var tredje kommun har priserna på bostadsrätter stigit de senaste tre månaderna, trots att priserna fallit med hela 8 procent i riket som helhet.

Även på villamarknaden är det många kommuner som går mot strömmen och har stigande priser, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Under sommaren har bostadspriserna stigit mest i små kommuner med relativt långa avstånd till storstäderna. Här har ofta de höga elpriserna större betydelse för boendeekonomin än ränteuppgången eftersom både bostadspriserna och belåningsgraden är lägre, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I en tredjedel av Sveriges kommuner har bostadsrättspriserna ökat under de senaste tre månaderna. Under samma period har priserna i riket som helhet sjunkit med 8 procent. Båstad kommun i Skåne visar störst uppgång i landet, där har priserna stigit med 35 procent sedan i maj. Även i Sörmlandskommunen Oxelösund har bostadsrättspriserna ökat kraftigt – upp 23 procent de senaste tre månaderna. Stockholms stad är den enda av landets tio största kommuner där nedgången för bostadsrätter är större än rikssnittet.

– Sommaren är vår högsäsong och då är intresset för att byta bostad särskilt stort. Det har medfört att utbudet av bostäder till salu har varit lågt och att många försäljningar gjorts till höga priser, även om de tar något längre tid än vanligt. Vi känner viss påverkan av det osäkra omvärldsläget men långt ifrån hur det ser ut i många större städer, säger Michael Sjöholm fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Mönsterås.

Även när det gäller villor har priset ökat i var tredje kommun, trots att villapriserna sedan i maj minskat med 2 procent i riket som helhet. Mönsterås kommun i Kalmar län har haft landets största uppgång, med en prisökning på 24 procent de senaste tre månaderna. Även Hagfors kommun i Värmland visar en kraftig uppgång – 23 procent under samma period. I alla de tre storstäderna – Stockholm, Göteborg och Malmö – har villapriserna sedan i maj sjunkit mer än rikssnittet.

Prisutveckling i Sveriges tio största kommuner de senaste tre månaderna:

Kommun Prisutveckling bostadsrätter, procent Prisutveckling villor, procent
Stockholm -8,9 -5,9
Göteborg -4,6 -4,4
Malmö -4,3 -3,8
Uppsala -2,9 -1,1
Linköping -1,1 -4,1
Örebro +2,1 -5,0
Västerås -4,7 -2,5
Helsingborg -1,9 -1,0
Norrköping -4,5 -4,1
Jönköping +3,1 -3,2

….

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader

Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan på sikt uppgår till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg

Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning

Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

….

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt

För den som planerar att byta bostad kan läget på bostadsmarknaden just nu kännas osäkert. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi

Om du har små marginaler i boendeekonomin – prata med din bank om hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka ditt bostadsköp.

3. Sälj först

Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

Ekonomi, Sverige
Örebronyheter

Källa Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login