Myndigheter ska kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar

By on 16 januari, 2022
Arkivbild

Att ta tillbaka kontrollen över välfärden är en av regeringens tre politiska prioriteringar. Inte en krona ska gå till den som inte har rätt till det. Regeringen ger nu i uppdrag till en rad myndigheter att kartlägga i vilken omfattning det sker felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och vad dessa fel beror på.

I den senaste kartläggningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, som publicerades 2019 av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, uppskattades att totalt sett ca 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt varje år. Ungefär hälften av dessa bedömdes orsakas av fel som man misstänkte var avsiktliga från den som ansökte om ersättning.

Kunskap om felens omfattning och orsaker är nödvändig för att göra samhällets insatser mot bidragsbrott, fusk och felaktiga utbetalningar mer effektiva. Regeringen ger därför i uppdrag till Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen att studera i vilken omfattning det sker felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och vad dessa fel beror på.

– Vi ska stoppa fusket. Den som har rätt till bidrag eller ersättning från välfärdssystemen ska få det, men utbetalningar från välfärdssystemen ska vara korrekta och inte en krona ska gå till organiserad brottslighet eller den som fuskar, säger finansminister Mikael Damberg.

Myndigheterna ska sammanställa och rapportera arbetet till Ekonomistyrningsverket (ESV) allteftersom det har utförts. ESV ska därefter göra en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och rapportera detta till regeringen senast den 1 mars 2023.

För att få en helhetsbild av arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar krävs en kontinuerlig och samlad uppföljning av vad som görs samt att omfattningen av felaktiga utbetalningar följs över tid. Kartläggningen kommer därför att genomföras återkommande vart tredje år. Uppdraget är en del i regeringens kraftsamling mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

I budgetpropositionen för 2022 presenterade regeringen en statlig offensiv mot välfärdsbrottslighet. Regeringen aviserade bl.a. att en ny myndighet för systemövergripande kontroller av utbetalningar från välfärdssystemen ska inrättas under 2023. Dessutom anvisades ytterligare medel till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Totalt sett handlade det om ett tillskott på närmare 200 miljoner kronor för detta år.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login