Örebro Län tappar 67 miljoner kronor per månad från utländska turister

By on 21 mars, 2020
Arkivbild

Coronautbrottet har fått till effekt att turistströmmarna till Sverige i praktiken upphört, det innebär att Sverige dagligen tappar utländsk konsumtion motsvarande 261 miljoner kronor jämfört med mars 2019 – var av omkring 100 miljoner faller bort från Stockholm.

–  Den omedelbara smällen riktas mot företag och anställda inom besöksnäringen. Det här är pengar som måste hämtas ikapp senare och det kommer kräva omfattande hjälp från politiken, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Konsumtionen från utländska turister i Sverige under helåret 2019 noteras till 155 miljarder kronor, eller ett dagligt snitt på strax över 420 miljoner kronor.

Siffran för mars månad förra året var 8 miljarder kronor eller 261 miljoner kronor per dag, var av nästan 100 miljoner berör konsumtion i Stockholm.

Till följd av Coronapandemin har dessa siffror i praktiken utraderats.

– Flygplatserna ligger öde och planen står stilla som en naturligt följd av försöken att stoppa smittspridningen. Regeringens strategi att med lån och uppskjutna skatter ”övervintra” företagen i väntan på att smittan ebbar ut är förmodligen det enda alternativet som står till buds, men det kräver också en offensiv plan för att få besöksnäring och detaljhandel på fötter efter det akuta läget, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholms Handelskammare menar att regeringen redan nu behöver börja förbereda åtgärder som gör det möjligt för de drabbade sektorerna att hämta ikapp de underskott som just nu uppstår.

–  För varje dag som går samlas underskotten på hög, därför måste man vända på varje sten och inte utesluta någon åtgärd som kan freda företag och jobb. Att förstärka kundernas köpkraft, skapa större marginaler hos företagen och lägga grunden för en snabb återhämtning är helt centralt för att det ska vara realistiskt att jaga ikapp de underskott som skapas här och nu, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Örebro Län tappar 2.2 miljoner kronor per dag på att turister inte kommer på besök!

Örebro Län tappar 67 miljoner kronor per månad på att turister inte kommer på besök!

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Stockholms Handelskammare

You must be logged in to post a comment Login