Praktikertjänst Röntgen tilldelas 2,1 MSEK av Vinnova för utveckling av artificiell intelligens i vården

By on 15 juli, 2018

Praktikertjänst Röntgen har tillsammans med företagen Annotell och Sectra tilldelats 2,1 MSEK av Vinnova för utveckling av artificiell intelligens, AI, i sjukvården. Medlen ska användas för att utveckla en lösning för att effektivt samla in träningsdata inom bilddiagnostik, något som på sikt kan sänka kostnader och höja kvaliteten inom medicinsk radiologi.

AI har stor potential att effektivisera och förbättra hälso- och vården och smarta lösningar kan både höja kvaliteten och automatisera rutinbetonade arbetsuppgifter. Och ett attraktivt område för AI är bilddiagnostik inom radiologi.

Men för att AI-modellerna ska fungera krävs stora mängder träningsdata, alltså exempel på vad algoritmerna ska lära sig. Och träningsdatan måste framställas genom att en person annoterar, alltså ritar i bilden eller skriver en tillhörande beskrivande text. Det är ett arbetskrävande moment och en stor flaskhals som begränsar möjligheterna att realisera AI.

– I hälso- och sjukvården råder det stor brist på träningsdata och det är kvaliteten och mängden som avgör hur bra en AI-modell kan bli, men det är ett problem som få valt att fokusera på. Det vill vi nu ändra genom att utveckla en lösning som underlättar för radiologer att annotera på ett smart sätt med hög kvalitet. Målet är att effektivt träna AI-modellerna för att på sikt minska kostnaderna för hälso- och sjukvården, säger Mikael Lindh, vd på Praktikertjänst Röntgen.

Lösningen ska utvecklas för bilddiagnostik inom röntgen, men ska på sikt även kunna anpassas och användas av medarbetare inom andra områden inom hälso- och sjukvården.

– Det finns idag inga likvärdiga lösningar som fokuserar på att förenkla för sjukvårdens medarbetare att ta fram träningsdata av hög kvalitet. Och genom den här lösningen skulle exempelvis öppenvårdsradiologin i Stockholms läns landsting kunna spara omkring 3 MSEK per år på DT-undersökningar av lungor och hjärna, säger Mikael Lindh.

För att validera lösningen kommer två AI-applikationer att utvecklas – en för att automatisera detektionen av lungförändringar samt eventuella förstorade lymfkörtlar i mediastinum och en för att automatisera demensklassificering, inklusive volymsberäkning av patientens hjärnparenkym. De två utvalda pilotapplikationerna motsvarar ett konkret behov hos radiologer samt har hög grad av realiserbarhet.

Arbetet startade i juni 2018 och ska vara klart under det fjärde kvartalet 2019.

Om Praktikertjänst Röntgen
Praktikertjänst Röntgen har i drygt 60 år erbjudit bild- och funktionsdiagnostik till nytta för patienter, remittenter och beställare. Praktikertjänst Röntgen har mottagningar i Stockholm, Malmö, Västerås och Uppsala och genomför årligen cirka 360 000 undersökningar. Företaget är ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst, Sveriges största vårdkoncern som ägs och drivs av professionen.

Om Annotell
Annotell är ett bolag med en unik webbaserad plattform för att effektivt framställa träningsdata med hög kvalitet för supervised machine learning. Bolaget utgörs av ett team med mångårig erfarenhet inom machine learning, dels från framgångsrika bolag som Recorded Future, dels från Chalmers tekniska högskola.

Om Sectra
Sectra är ett svenskt företag med huvudsaklig verksamhet inom IT-system för medicinsk bildhantering. Sectra är ursprungligen en avknoppning från Linköpings universitet och har idag knappt 700 anställda och en kundbas på cirka 2 000 sjukhus runtom i världen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login