Prioritera välfärden i budgeten

Av på 29 augusti, 2020

I en färsk Novus-undersökning från Vision svarar mer än fyra av tio socialchefer att de har svårt att inom givna budgetramar ge individen de insatser de har behov av och rätt till. Under våren ropade politiker på mer resurser till äldreomsorg, socialtjänst och vård.

När regeringen och samarbetspartierna nu förhandlar om budgeten måste välfärden prioriteras.

När Sverige ställer om från tillfällig krispolitik till investeringar för att stimulera ekonomin och förbättra välfärden krävs rejäla ekonomiska tillskott till kommuner och regioner i budgeten. Statsminister Stefan Löfven har tidigare meddelat att Sverige ska ha ”världens bästa äldreomsorg” och idag utlovade Finansminisister Magdalena Andersson kraftiga investeringar i vård, skola, omsorg och klimatet.

Dessa och tidigare löften från partierna under våren förpliktigar, menar Vision, som organiserar chefer och medarbetare i välfärden.

–  De politiker som krävt ekonomiska resurser till välfärden och hyllat de anställda måste nu göra praktisk politik av sina uttalanden. Jag tänker envist påminna dem om vad de sagt, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision presenterar idag sju förslag för investeringar i välfärden:

  • Förhandla om en långsiktig, parlamentarisk och övergripande överenskommelse om en jämlik och hållbar välfärd.
  • Ge välfärdens chefer förutsättningar att leda – minska antalet medarbetare per chef till max 25 stycken. Ett närvarande ledarskap är nödvändigt för att minska smittspridning av covid-19 och skapa attraktiva arbetsplatser.
  • Öka kontinuiteten inom äldreomsorg, socialtjänst och vården genom goda villkor. Dessa yrken måste bli mer attraktiva för att locka nya medarbetare och få befintlig personal att stanna kvar.
  • Säkerställ socialtjänstens resurser så de motsvarar lagens krav på verksamheten och att individers rättigheter kan tillgodoses.
  • Se till att det finns pengar för stabila löneökningar för välfärdens medarbetare och chefer som tagit ett stort ansvar under en svår tid.
  • Ta fram en nationell infrastruktur för digital hantering av uppgifter i den offentliga förvaltningen. Det är varken effektivt eller möjligt att varje kommun och region använder olika system.
  • Staten behöver ta ett större ansvar för att möjliggöra klimatomställningen i kommuner och regioner.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Vision

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in