Regionalt – Ta elevers berättelser på allvar

Av på 24 november, 2016
Specialpedagogiska skolmyndighetens lägesrapport 2016 sätter fokus på frågan om elevers delaktighet.

”Läraren ska förstå barnet. Om man har en diagnos, är underbegåvad eller överbegåvad ska man bli behandlad som en människa.”  Orden är Annas, en av de sex elever med adhd som intervjuas i Specialpedagogiska skolmyndighetens lägesrapport. Rapporten sätter fokus på frågan hur elever kan uppleva sin skoltid och vilka förslag de har för att skolan på ett bättre sätt ska möta deras behov.

Åtta av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare intervjuas också i rapporten. De lyfter fram att många lärare har en komplex situation i sina klassrum där de ska räcka till för många elever med olika behov. Rådgivarna poängterar vikten av en engagerad rektor som skapar rätt förutsättningar och tid till reflektioner i arbetslaget, och anpassningar av miljön.

Eleverna blir sällan tillfrågade
Intervjuerna med eleverna visar att de upplever att de i många fall saknar förutsättningar att ta till sig undervisningen på bästa sätt eller upplever otrygghet för att de inte får förutsättningar att vara delaktiga. Flera av dem lyfter att de allt för sällan blir tillfrågade om vad de har för behov eller lyssnade till när de lyfter problem de möter.

Det här visar hur viktigt det är att lyssna på eleverna och ta deras berättelser på allvar. De har den bästa insikten om vad fungerar för dem och vad skolan behöver utveckla för att deras skolvardag ska bli bättre, säger Greger Bååth. Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör.

Flickors berättelser tas inte på samma allvar
När elevernas perspektiv kommer fram ökar också chansen att upptäcka det skolan missat. Ett exempel som kommer fram i elevintervjuerna är att flickorna i större utsträckning än pojkarna upplever att de inte blir lyssnade till och att deras berättelser inte tas på allvar. Därmed finns en uppenbar risk att de inte får rätt stöd. Detta avspeglar sig också i antal förfrågningar om rådgivningsuppdrag till SPSM, där de flesta gäller pojkar.

Skolorna måste hitta sätt att upptäcka och erkänna flickors behov av stöd, oavsett diagnos eller inte, säger Tove Söderqvist Dunkers, samordnare på myndigheten som intervjuat flera av eleverna.

Ge skolan rätt förutsättningar
Rapporten sätter också fokus på vad som bidrar till att skapa en fungerande skolsituation, på alla nivåer, från skolans förvaltningsnivå till arbetet i klassrummet. Det handlar om såväl förutsättningar att arbeta övergripande för ökad tillgänglighet och ett mer tillåtande klimat i skolan till att elever kan behöva en vuxen kontaktperson som de träffar regelbundet och får stöd av.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in