Svensk läkemedelsexport slår nya rekord

By on 27 februari, 2021

Samtidigt som Sveriges hela varuexport minskade med 6 procent under 2020 slår svensk export av läkemedel nytt rekord. Det betyder också att exporten av läkemedel nu gått om exporten av personbilar som backat under 2020.

SCBs exportstatistik för 2020 visar nya rekordsiffror för läkemedelsbranschen. Under 2020 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 115 miljarder kronor. Ökningen under året var 10 procent, från 105 till 115 miljarder kronor.

– Vi ser en inbromsning under de två sista kvartalen men sett till hela året är det återigen en stark presentation av en för Sverige mycket viktig bransch under ett år där coronapandemin utmanat samhällsekonomierna världen över, säger Anders Blanck, vd Lif.

Export av läkemedel gick om personbilar under 2020
Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif konstaterar att läkemedel befäster sin position som en allt viktigare del av den svenska varuexporten.

– Under 2020 gick läkemedel om exporten av personbilar. En tioprocentig ökning under ett mycket speciellt år med betydande utmaningar är ett imponerande styrkebesked från den svenska läkemedelsexporten. Efter flera år av tillväxt har läkemedel nu etablerat sig som en viktig del av den svenska varuexporten.

Nettoexporten för läkemedel (dvs. export minus import) uppgick till 64 miljarder kronor.

FAKTA: Svensk läkemedelsexport de senaste sex åren:

  • 2020: 115 mdkr
  • 2019: 105 mdkr
  • 2018: 82 mdkr
  • 2017: 74 mdkr
  • 2016: 70 mdkr
  • 2015: 71 mdkr

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Lif

You must be logged in to post a comment Login