All posts tagged "Svenska Läkaresällskapet"

 • Översyn av rutiner runt igångsättning av förlossning

  En gemensam arbetsgrupp för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Barnmorskeförbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kommit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igångsättning...

  • Posted januari 31, 2020
  • 0
 • Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet

  ​Svenska Läkaresällskapet presenterar en rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler och arbetet har skett inom ramen för Svenska Läkaresällskapets (SLS) arbete med att ta fram en modell för...

  • Posted januari 29, 2020
  • 0
 • Sjukvården ska anpassas efter patientens vårdbehov och läkarbesök ske när det behövs

  Svenska Läkaresällskapet (SLS) är i sitt remissvar på ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” (SOU 2019:42) positivt till flera av förslagen i utredningen. Men framhåller vikten av ett ordnat införande av digital vård...

  • Posted januari 24, 2020
  • 0
 • SLS kraftsamlar för att sätta läkares kompetensutveckling i fokus

  Svenska Läkaresällskapets (SLS) programtidning för 2019-2020 distribueras till hela Sveriges läkarkår med vårens utgåva av ”Framtidens Karriär – Läkare”. SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning...

  • Posted maj 5, 2019
  • 0
 • Ny rapport om alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre

  En ny rapport från IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening, och CERA vid Göteborgs universitet i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar. Rapporten tar upp den ökade känsligheten för...

  • Posted februari 21, 2019
  • 0
 • Barn med svåra hjärtfel en utmaning för vuxenhjärtvården

  Mer än 95 procent av personer med medfött hjärtfel förväntas uppnå vuxen ålder. Den förbättrade överlevnaden innebär utmaningar för hjärtsjukvården och är ämnet för Berzeliussymposiet ”The Cardiac Patient from Birth to Adulthood”, som arrangeras på Svenska Läkaresällskapet den 21–22 februari i samarbete...

  • Posted februari 20, 2019
  • 0
 • En förstärkt allmänmedicin avgörande för den nära vården

  I remissvaret på delbetänkandet ”God och nära vård” lyfter Svenska Läkaresällskapet (SLS) särskilt fram vikten av att allmänmedicinen förstärks för att kunna ta huvudansvaret i den nära vården. Det krävs en rad åtgärder för att göra allmänmedicin...

  • Posted november 17, 2018
  • 0
 • SLS för sexårig läkarutbildning med BT istället för AT

  Svenska Läkaresällskapet anser att den föreslagna nya sexåriga läkarutbildningen är ett bra och välgrundat förslag och en anpassning till europeisk läkarutbildning, samt stödjer det närmast i sin helhet. – Vi är positiva till promemorians huvudsakliga innehåll och lämnar...

  • Posted oktober 7, 2018
  • 0
 • Svenska Läkaresällskapet belönar värdefull medicinsk forskning

  Svenska Läkaresällskapet belönar värdefull medicinsk forskning – i år en halv miljon kronor till tio pristagare. Tack vare generösa donationer har Svenska Läkaresällskapet möjlighet att belöna god medicinsk forskning, pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och...

  • Posted juni 28, 2018
  • 0
 • Global hälsa är allas vårt ansvar

  Världen har blivit bättre. Medellivslängden har ökat, fler har tillgång till rent dricksvatten, färre barn dör före fem års ålder och fler barn går i skolan. Men trots framstegen kvarstår stora utmaningar som kräver gemensamma insatser på...

  • Posted juni 24, 2018
  • 0