Träningsinriktad rehab för hjärtinfarktpatienter i Region Örebro län

By on 16 juni, 2017
Träningsinriktad hjärtrehabilitering med Kerstin L Angergård, legitimerad specialistfysioterapeut hjärt- kärlsjukdomar vid Universitetssjukhuset Örebro

Hjärt-kärlsjukdom är den största folksjukdomen i Sverige och hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. I Sverige drabbas cirka 30 000 personer i olika åldrar av hjärtinfarkt per år. En fjärdedel av alla fall av akut hjärtinfarkt under 2015 ledde till döden inom cirka en månad.

Träningsinriktad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt har visat en minskad hjärtrelaterad dödlighet och behov av att läggas in på sjukhus isenare skede. I ett projekt har sjukvården i Region Örebro län arbetat med att öka kvaliteten och förbättra tillgängligheten för att patienterna ska få tillgång till denna träning. Projektets fokus har lagts på information, kvalitet på den utförda träningen, fördelning av resurser, tillgänglighet och patientens egen förmåga att ta ansvar för träning, enligt projektledare Kerstin L. Angergård, leg. specialistfysioterapeut.

Idag erbjuds träningsinriktad hjärtrehabilitering som är lika oavsett var i regionen patienten är bosatt. Vid Region Örebro läns samtliga sjukhus; Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro erbjuds träningsinriktad rehab inom 1-2 veckor efter insjuknandet samt träning två gånger per vecka i cirka tre månader. Tillgängligheten har ökat genom att tre av länets vårdcentraler i regionens utkanter nu även erbjuder träningsinriktad hjärtrehabilitering.

Idag vet man att konditions- och muskelstärkande träning är bra och viktigt för patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Träningen syftar till att de ska lära känna sin kropp och sitt hjärta. Man får lära sig hur man kan träna och vad man bör tänka på vid träning. Tillsammans ser sjukvårdspersonal till att patienterna kommer igång och har en plan för ett fortsatt fysiskt aktivt liv när denne avslutar träningen inom sjukvården. Det övergripande målet förväntades vara en ökad andel patienter med kranskärlssjukdom som deltar i fysioterapeutledd fysisk träning under en tremånadersperiod.

Ingvar Persson, 70 år, är en av de patienter som idag deltar vid träningsinriktad rehab vid USÖ efter att han för några månader sedan fick sin hjärtinfarkt.

– Jag har alltid haft ett stillasittande arbete med mycket bilåkande och daglig motion har tidigare inte varit något som jag ägnat tid till. När jag blev pensionär så hade jag en tanke om att ta promenader i lugn takt lite då och då vilket jag borde ha börjat med tidigare i livet.

– Direkt efter ballongvidgningen som gjordes på grund av hjärtinfarkten fick jag erbjudandet om träningsinriktad rehab. För mig var det inget att tveka på, klart jag tog chansen att få hjälp med att göra mitt hjärta starkare. Personalen har varit ett bra inspirerande stöd vilket gjort att jag idag orkar så mycket mer och mitt hjärta är mycket starkare idag, säger Ingvar som poängterar att den som får möjlighet till detta, ta chansen.

Fakta:
Konditionsträning påbörjas inom 1-3 veckor och utförs 2 gånger i veckan á 60 minuter. Patienterna får föra träningsdagbok för att så småningom kunna ta mer ansvar för sin egen träning. Den individanpassade gruppträningen erbjuds under 3 månader. Möjlighet till självträning med uppföljning finns då man även kan få träningsprogram i sin mobiltelefon/padda via en app.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login