Det är inte försent att vaccinera sig

By on 21 december, 2022
Influensasäsongen har bara börjat och det är fortfarande inte för sent att vaccinera sig.
Arkivbild

Hög smittpridning av luftvägsinfektioner, inte för sent att vaccinera sig. Samtidigt som julen står för dörren ökar också smittspridningen av olika luftvägsvirus. I region Örebro län har vi de senaste veckorna sett stora ökningar av antalet fall av covid-19, influensa och RS-virus.

Den höga smittspridningen innebär också att fler behöver sjukhusvård framförallt för covid-19 och RS-virus.

– Vecka 50 konstaterades drygt 800 nya fall av covid-19, en ökning med drygt 200 fall jämfört med veckan innan, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen. Enligt Folkhälsomyndigheten är det sannolikt att vi kommer att se en fortsatt ökning av covid-19 närmsta veckorna.

Ingen allmän provtagning
Provtagningen är samtidigt strikt begränsad till patienter och omsorgstagare och de som arbetar nära dessa grupper.

Det pågår alltså ingen allmän provtagning av covid-19 och de svarta lådor som finns utställda med test-kit är endast för personal i vården.

För andra som insjuknar gäller att vara hemma vid sjukdom eller använda sig av de snabbtester som finns tillgängliga i handeln.

Ökad smitta ytterligare några veckor

Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början till mitten av januari.

– Den ökning vi nu ser beror på att de virusvarianter av SARS-CoV-2 som sprids har förmågan att undgå immunförsvaret, förklarar Gunlög Rasmussen. Mätningar från avloppsvatten visar också på fortsatt ökade virusnivåer.

Så skyddar du dig och dina anhöriga från allvarlig sjukdom

  • Vaccination mot covid-19 och influensa bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död. Vaccination mot influensa har dessutom effekt vad gäller smittspridning.
  • Det är inte för sent att vaccinera sig – influensasäsongen har bara börjat.
  • Se till att du är frisk när du träffar andra.
  • Sätt dig inte på en buss, ett tåg eller vistas i andra offentliga miljöer när du är sjuk.
  • Hosta och nys i armvecket och tänk på att ha god handhygien.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login