Forskare om pandemirestriktioner: Öka efterlevnaden istället för många restriktiva åtgärder

Av på 11 april, 2021

Svar från 9500 invånare i 11 länder i en EU-finansierad studie, har gett forskarna en insikt i hur regeringar bör agera för att stoppa spridningen av viruset. – Att genomföra en kombination av många restriktiva åtgärder har motsatt effekt, öka istället efterlevnaden av åtgärderna, säger Sofia Wikman, forskare vid Högskolan i Gävle.

Forskare har i en onlineundersökning frågat om 44 olika smittbegränsande åtgärder, för att bedöma hur effektiva medborgare tycker att dessa är. Vilka åtgärder uppfattas som en kränkning av personliga friheter? Vilka åsikter och demografiska faktorer påverkar efterlevnaden och vad kan regeringar göra för att förbättra medborgarnas efterlevnad på bästa sätt?

Undersökningen spreds i 11 länder: Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Bulgarien, Tjeckien, Finland, Indien, Lettland, Polen, Rumänien och Sverige, och gav 9543 svar.

Det medborgarna ser som mest effektivt

Den nya studien ger forskarna unika svar på vilka åtgärder som medborgarna uppfattar som mest effektiva, respektive vilka som upplevs som mest begränsande för deras mänskliga rättigheter.

I svaren kan forskarna se att politiker bör genomföra de minst restriktiva och mest effektiva folkhälsoåtgärderna först under pandemins nödsituationer.

– Det handlar om åtgärder för att balansera mellan de negativa ekonomiska, psykologiska och sociala effekterna och åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna, säger Sofia Wikman.

I länder med lågt förtroende – satsa på övertalning av män

Resultaten visar på betydande skillnader mellan länder i upplevd effektivitet, begränsning och efterlevnad.

Att regeringar som har låga nivåer av förtroende bör anstränga sig mer för att övertyga medborgarna, särskilt män, om hur effektiva de föreslagna åtgärderna är.

Ge ekonomisk ersättning till medborgare som har förlorat sina jobb eller inkomst på grund av restriktionerna för att förbättra efterlevnaden.

Att bara använda evidensbaserad information i offentliga kampanjer

Avstå från åtgärder som uppfattas som mer begränsande för medborgarnas mänskliga rättigheter än effektiva och som saknar objektiva bevis för att hindra virusspridning.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Högskolan i Gävle

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in