Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp ska följas upp

By on 19 juni, 2023
Arkivbild

Den lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som trädde i kraft i juli 2021, ska nu följas upp för att patientsäkerheten ska kunna säkerställas.

– De brister som framkommit av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av vård inom estetisk verksamhet gör det ytterst angeläget att säkerställa att lagen följs samt att utförandet är säkert för patienterna, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar tillkom för att stärka patientens skydd och införde bland annat nya kompetenskrav och en 18-årsgräns för patienter för estetisk kirurgi som saknar medicinska skäl.

Redan i förarbetet till lagen framkom det att en översyn skulle bli viktig eftersom den är tillämplig på en bransch som snabbt förändras och utvecklas.

Trots att lagen är ny gör regeringen bedömningen att den behöver ses över för att säkerställa den har avsedd effekt när det gäller patientsäkerhet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska därför följa upp effekten av lagen.

I sin analys ska myndigheten göra en bedömning om en högre patientsäkerhet har uppnåtts. En första delrapportering ska göras till Socialdepartementet redan i december i år.

Hälsa/Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login